KOŁO TEATRALNE

Koło teatralno – medialne skupia uczniów obdarzonych talentem aktorskim. W czasie zajęć doskonalą oni ruch sceniczny, dykcję, ekspresję, współdziałanie w grupie, mimikę i gestykulację. Zdobywają także wiadomości związane z szeroko rozumianą edukacją teatralno…

Nie pal przy mnie, proszę

Program Edukacji Antytytoniowej dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych Program stanowi drugie ogniwo w cyklu programów edukacji antytytoniowej. Powstał w efekcie pracy zespołu interdyscyplinarnego złożonego z pedagogów, lekarzy i psychologa z Instytutu Matki…

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria przyszłości to projekt edukacyjny zdobywania nowych kompetencji w obszarze nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki, jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki aby młodzież szkół podstawowych już od najmłodszych lat mogła zdobywać…