PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W RADŁOWIE Radłów, wrzesień 2023 r. Spis treści PROCEDURA NR 1: 5 Postępowanie w sytuacjach problemowych – interwencja profilaktyczna w zespole szkół w Radłowie. 5…

 Zasłużeni dla ziemi radłowskiej

Bł. Karolina Kózkówna Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w Wał-Rudzie. Została ochrzczona w kościele parafialnym w Radłowie. Od najmłodszych lat pracowała w domu i w gospodarstwie rodziców. Ludzie wspominali pracowitość i uczynność…

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2024/2025.

Informacja o rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2024/2025 Przedszkola :1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do…

Harmonogram uroczystości w roku szkolnym 2023/2024

Wrzesień        04.09.2023r.Inauguracja roku szkolnego 2023/2024Dyrektor, Wicedyrektorzy,  09.09.2023r.Narodowe czytanie ,,Nad Niemnem” E.OrzeszkowejP. Jachimek,  A. Seremet,  10.09.2023r.Udział w uroczystości na cmentarzu w ramach obchodów święta Patrona SzkołyWychowawcy klas I-VIII,  12.09.2023r.Narodowy Dzień SportuR Kijak, P Malec, B.…

STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. W RADŁOWIE Tekst ujednolicony Uchwała nr 23/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól w Radłowie z dnia 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły podstawowej została przyjęta…

Zajęcia sportowe w roku 2023/24

Karate– środa 17:00 – 18.30 – piątek 17.00 -18.00 Tenis ziemny– poniedziałek 14:00 do 16:00– środa 14:00 do 16:00 Tenis stołowy – piątek 18.00 – 20.00 Zajęcia na Orliku

Dniwolne od zajęć dydaktycznych

Harmonogram dni wolnych od zajęć. Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2023/2024: Wszystkich Świętych – 1 listopada 2023r. (śr.) Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2023r.,(sob.-niedz.) Nowy Rok – 1 stycznia 2024…

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespół Szkół w Radłowie rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna.Wstęp.Misja Szkoły Podstawowej w Radłowie.Sylwetka absolwenta.Cele ogólne.Cele szczegółowe.Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.Harmonogram działań.Zasady ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego.                                                                                   „ W wychowaniu chodzi właśnie…

Historia Szkoły

Pierwsza informacja źródłowa o szkole parafialnej w Radłowie pochodzi z 1514 r. Zapewne istniała ona jednak wcześniej , gdyż w 1400 r. nazwiska radłowian odnajdujemy w rejestrze studentów zapisanych na uniwersytet w Krakowie.…

Orlik

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” czynne są przez cały tydzień.W godzinach od 8:00 do 15:00 dla uczniów Zespołu Szkół w Radłowie. Od godziny 17:00 do 21:00 dla wszystkich chętnych, 5 dni…