SKO

Plan pracy SKO w szkole podstawowejOpiekun Sabina Irla1.    Uroczyste przyjęcie uczniów w poczet członków SKO.2.    Powołanie Rady SKO.3.    Październik miesiącem oszczędzania (gazetka propagująca oszczędzanie, rozdanie uczniom gadżetów sponsorowanych przez bank).4.    Prowadzenie dokumentacji SKO…

Orlik

Kompleks boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” czynne są przez cały tydzień.W godzinach od 8:00 do 15:00 dla uczniów Zespołu Szkół w Radłowie. Od godziny 17:00 do 21:00 dla wszystkich chętnych, 5 dni…

Chórek szkolny

W naszej szkole działa chórek, w skład którego wchodzą uczennice  szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W sumie zespół tworzy 30 osób. Chórek uświetnia swoim śpiewem szkolne akademie oraz uroczystości środowiskowe. Dziewczęta brały udział w…

Harcerstwo

Przy Zespole Szkół w Radłowie powstała drużyna harcerska, która rozpoczęła swoją działalność  13 kwietnia 2015 roku. Zostaliśmy powołani  przez Komendanta Hufca w Brzesku i bezpośrednio podlegamy pod Komendę Hufca ZHP im. M. Kopernika…