SKO

Plan pracy SKO w szkole podstawowejOpiekun Sabina Irla1.    Uroczyste przyjęcie uczniów w poczet członków SKO.2.    Powołanie Rady SKO.3.    Październik miesiącem oszczędzania (gazetka propagująca oszczędzanie, rozdanie uczniom gadżetów sponsorowanych przez bank).4.    Prowadzenie dokumentacji SKO…

Orlik

20.04.2012 r. odbyło się otwarcie kompleksu boisk – Moje Boisko ORLIK 2012. Uroczystość rozpoczął Pan Paweł Jachimek, a następnie Burmistrz Pan Zbigniew Mączka powitał przybyłych gości, w tym Pana prof. dr hab. Edwarda…

Chórek szkolny

W naszej szkole działa chórek, w skład którego wchodzą uczennice  szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W sumie zespół tworzy 30 osób. Chórek uświetnia swoim śpiewem szkolne akademie oraz uroczystości środowiskowe. Dziewczęta brały udział w…

Harcerstwo

Przy Zespole Szkół w Radłowie powstała drużyna harcerska, która rozpoczęła swoją działalność  13 kwietnia 2015 roku. Zostaliśmy powołani  przez Komendanta Hufca w Brzesku i bezpośrednio podlegamy pod Komendę Hufca ZHP im. M. Kopernika…