Harmonogram spotkań z rodzicami 2023/2024

 Godz. zebrań 17.00   4 września 2023r. – rodzice dzieci I klas – z wychowawcami klas 13 września 2023r. – zebranie ogólne rodziców klas 1-8 16 stycznia – zebranie ogólne z rodzicami klas…

Rada Rodziców

Katarzyna Mleczko – przewodniczącaAngelika Broda- z-ca przewodniczącegoJolanta Nawrocka – skarbnikAgnieszka Wojnicka – sekretarz

Harmonogram spotkań z rodzicami 2022/2023 1 września 2022r. – rodzice dzieci I klas – z wychowawcami klas 12 września 2022r. – zebranie ogólne z rodzicami klas 1-8 17 stycznia – zebranie ogólne z rodzicami klas…

https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaradlow