Plan Pracy

Zespołu Szkół w Radłowie na rok szkolny 2023/2024 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. Plan opracowany został w oparciu o:…

Dyżur wakacyjny dla przedszkoli

Zarządzenie – dyżur wakacyjny Zasady Karta zgłoszenia Informacja o ochronie danych osobowych dla osób składających wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Radłowie na wakacyjny dyżur

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych na rok 2023/2024.

Przedszkola :1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszczało obecnie składają w tym przedszkolu na rok…

Innowacja logopedyczna

Innowacja logopedyczna Nazwa innowacji : Muzyczna gimnastyka buzi i językaAutor: Weronika Rzymek Data realizacji: 09.2022 – 01.2023 Miejsce realizacji: Przedszkole Publiczne w Radłowie Inspiracją do opracowania innowacji, w której podstawą jest muzyka, była chęć urozmaicenia…

Podział na grupy

Grupa I – 3 latki Biedronki wychowawcy : mgr Renata Patulska mgr Marta Szyncel Grupa II – 3-4 latki Motylki wychowawcy: mgr Renata Pochroń mgr Renata Trytek nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne: mgr Anna…

Statut

Statut

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – dzieci młodsze 06:00-08:15 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, ruchowe, zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 08:15-08:30 Przygotowanie do śniadania. 08:30-09:00 Śniadanie 09:00-09:30 Zajęcia edukacyjne prowadzone…

Rekrutacja 2022/23

Przedszkola :1. Do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Radłów przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów.2. Rodzice wyrażający chęć uczęszczania dziecka do przedszkola do którego uczęszcza obecnie składają w tym przedszkolu na rok…

Kadra przedszkola

Kadra: Wicedyrektor: mgr Anna Dziodzio Nauczyciele wychowawcy: mgr Maria Mękarska mgr Bernadeta Oleksy mgr Sylwia Pamuła mgr Renata Patulska mgr Renata Pochroń mgr Małgorzata Solak mgr Marta Szyncel mgr Renata Trytek mgr Sylwia…

Wicedyrektor

Wicedyrektor (Przedszkole) – mgr Anna Dziodzio