STATUT SZKOŁY

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R. W RADŁOWIE Tekst ujednolicony Uchwała nr 23/2017 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkól w Radłowie z dnia 29.11.2017 r. w sprawie uchwalenia statutu szkoły podstawowej została przyjęta…

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Zespół Szkół w Radłowie rok szkolny 2022/2023 Podstawa prawna.Wstęp.Misja Szkoły Podstawowej w Radłowie.Sylwetka absolwenta.Cele ogólne.Cele szczegółowe.Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych.Harmonogram działań.Zasady ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego.                                                                                   „ W wychowaniu chodzi właśnie…