Plan pracy

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WONONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939r. NA ROK SZKOLNY 2022/2023 ZadaniaSposób realizacjiOdpowiedzialniTerminI Promocja wolontariatu w szkoleWykonanie gazetki ściennej. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły. Pozyskanie i…

Laboratorium Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to nowy rządowy program który w tym rokubędzie również realizowany w naszej szkole.Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.W ramach Programu Szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia…

„ Mali Radłowianie”

Zespół Ludowy „ Mali Radłowianie”-historia . Założenie zespołu 9 października 2013 r. 20 czerwca 2014 pierwszy występ dla rodziców. 13 maja 2015 wycieczka do Ciężkowic. 27 maja 2015 występ z okazji Dnia Matki.…

„Z Bohaterem Hufca od pół wieku”

28.05.2022 r. w Jadownikach odbył się zlot pn. „Z Bohaterem Hufca od pół wieku”, w którym wzięło udział ponad 150 zuchów, harcerzy i instruktorów naszego hufca. Nasz szczep „Mieszkowi Drużynnicy” reprezentował patrol w…

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Pobierz

Statut Zespołu Szkół w Radłowie

Pobierz

XXIX edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

22 kwietnia 2022 r. odbył się etap okręgowy (wojewódzki) XXIX edycji Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Konkurs składał się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym…

Świąteczne Kartki Dobroczynne

Szkolny Klub Wolontariatu wziął udział w akcji: Świąteczne Kartki Dobroczynne. Zebrana kwota ze sprzedaży kartek zasiliła Fundusz Wsparcia Dzieci z Ukrainy. Wszystkim, którzy zakupili kartkę świąteczną serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji…

Akcja „Pola Nadziei”

W niedzielę 3 kwietnia 2022 r., po przerwie spowodowanej pandemią, została przeprowadzona po raz kolejny akcja „Pola Nadziei” wspierająca działalność Tarnowskiego Hospicjum Domowego. Uczniowie naszej szkoły (SK PCK i SK „Caritas”) kwestowali po…

KOŁO TEATRALNE

Koło teatralno – medialne skupia uczniów obdarzonych talentem aktorskim. W czasie zajęć doskonalą oni ruch sceniczny, dykcję, ekspresję, współdziałanie w grupie, mimikę i gestykulację. Zdobywają także wiadomości związane z szeroko rozumianą edukacją teatralno…