Zarządzenie nr 1/2023-2024

Dyrektora Zespołu Szkół w Radłowie

z dnia 15.02.2024

w sprawie: wprowadzenia Standardów Ochrony Dzieci w Zespole Szkół w Radłowie

Na podstawie:

  1. Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606);
  2. Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
  3.  

Zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania przez wszystkich pracowników Standardy Ochrony Dzieci w Zespole Szkół w Radłowie, zwane dalej Standardami

§ 2

Standardy stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

Standardy zamieszcza się na stronie internetowej Zespołu Szkół w Radłowie

§ 4

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Radłowie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia nr 1/2023-24

Dyrektora Zespołu Szkół w Radłowie z dnia 15.02.2024 r.