Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia stał się kolejną okazją do wykorzystania sprzętu z Laboratoriów Przyszłości. Młodzież pod okiem nauczyciela wpadła na pomysł nakręcenia krótkiego filmu poświęconego naszej planecie. Po uzgodnieniu koncepcji filmu, przygotowaniu krótkich
reportaży oraz zebraniu podkładów głosowych młodzież przystąpiła do jego zmontowania.
Film został wyświetlony w całej szkole na lekcji wychowawczej będąc doniosłym apelem w myśl przewodniego tegorocznego hasła „Zainwestuj w naszą planetę”.
Udokumentowany został również konkurs plastyczny nawiązujący do ochrony naszego środowiska naszej Ziemi.