„Laboratoria Przyszłości” – wrzesień sprawozdanie  #laboratoriaprzyszlosci

  1. Dzieci na zajęciach z Laboratorium Przyszłości poznawały zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługa sprzętu będącego na wyposażeniu pracowni. Zapoznały z zakupionym i istniejącym sprzętem, z tematyką zajęć oraz przedstawiły swoje propozycje w myśl zasady „Co wiem a co chciał(a) bym umieć”.

2. Zorganizowany został w szkole Konkurs Fotograficzny pt: „Radłów – Miejsce w którym mieszkam” którego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych uczniów oraz rozpowszechnienie, zobrazowanie i utrwalenie na fotografii cyfrowej piękna Gminy Radłów.

3. W ramach akcji szkolnej „Europejski Dzień Języków” dzieci tworzyły fotorelacje fotografując oraz obrabiając komputerowo na programie graficznym zdjęcia z akcji.