Historia Szkoły

Pierwsza informacja źródłowa o szkole parafialnej w Radłowie pochodzi z 1514 r. Zapewne istniała ona jednak wcześniej , gdyż w 1400 r. nazwiska radłowian odnajdujemy w rejestrze studentów zapisanych na uniwersytet w Krakowie. Sprawozdanie wizytatora szkoły z 1602 r. potwierdza funkcjonowanie dobrze pokrytego budynku szkoły. W połowie XVII w. z powodu braku fundacji i problemów finansowych oraz częstych zmian pracy słabo uposażonych nauczycieli oświata na terenie Radłowa i sąsiednich wiosek zaczęła przeżywać poważne problemy.

Ważnym etapem w rozwoju szkolnictwa były rozbiory. Władze austriackie podporządkowały szkoły parafialne i rozpoczęły ich germanizację. Reforma z 1805 r. zakładała podział szkół elementarnych na trywialne – wiejskie i główne – miejskie. Sytuacja w oświacie galicyjskiej uległa poprawie w dobie autonomii. W szkołach przywrócono nauczanie języka polskiego i wprowadzono bezpłatne nauczanie. W latach 1875 – 1888 istniała w Radłowie szkoła dwuklasowa, następnie trzyklasowa, a w okresie 1901 – 1918 szkoła czteroklasowa. Stale zwiększająca się liczba uczniów wymusiła wybudowanie w latach 1903 – 1905 nowego budynku z 5 salami lekcyjnymi i mieszkaniem dla kierownika szkoły. W 1932 r. przyłączono do obwodu szkolnego Łękę Siedlecką, Sanokę i Skałkę i podniesiono jej stopień organizacyjny do szkoły siedmioklasowej.

Wybuch II wojny światowej rozpoczął kolejny trudny okres w jej dziejach. W czasie bitwy radłowskiej 7-8 września 1939 r. spłonął budynek szkoły. Nowy rok szkolny rozpoczęto dopiero 16 listopada 1939 r. w 4 salach radłowskiego ratusza, tzw. Domu Grodzkiego, wzniesionego w 1928 r. Z powodu trudności lokalowych nauka odbywała się na trzy zmiany. W okresie okupacji niemieckiej wystąpiły dłuższe przerwy w nauce – od 2 lutego do 11 maja 1941 r. z powodu zakwaterowania w szkole żołnierzy niemieckich, a od 16 listopada do 2 grudnia 1942 r. skutkiem braku opału. Liczba uczniów w latach 1939 -1945 wahała się od 343 do 607.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej nauka w radłowskiej szkole rozpoczęła się 31 stycznia 1945 r. w 3 salach ratusza, gdyż pozostałe nie nadawały się do użytku. Sytuacja lokalowa szkoły była więc bardzo trudna.

W marcu 1945 r. w ramach parcelacji majątku rodziny Dolańskich wydzielono działkę nr 187 o powierzchni 1,5 ha i przeznaczono ją pod budowę nowego budynku szkolnego. W 1948 r. powstał komitet budowy szkoły. Tak jak inne dziedziny życia społecznego szkoła została coraz bardziej poddana komunistycznej indoktrynacji. W styczniu 1961 r. wprowadzono 8-letnią powszechną szkołę podstawową i przystąpiono do budowy szkoły w ramach programu państwowego „tysiąca szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły odbyło się 8 stycznia 1964 r. Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody milenijne. Ulicami Radłowa przeszedł „pochód tysiąclecia”, w którym szli królowie polscy oraz bohaterowie książek dla młodzieży.

W latach 1973 – 1984 r. szkoła w Radłowie posiadała status Zbiorczej Szkoły Gminnej. W tym okresie przystąpiono do upowszechniania wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich, które odbywały zajęcia w jednej sali w szkole, a następnie w dobudowanym skrzydle przedszkolnym. 8 września 1976 r. odbyła się historyczna uroczystość nadania imienia – szkoła otrzymała patrona Bohaterów Września 1939 r. W jej trakcie dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej; aktu tego dokonał major Wojska Polskiego w stanie spoczynku Witold Wróblewski, uczestnik walk w Radłowie w 1939 r. 11 listopada 1992 r. odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

Po upadku komunizmu i decentralizacji zarządzania ważnym zadaniem władz było przekazanie szkół odrodzonemu samorządowi terytorialnemu. Odbyło się to oficjalnie 16 stycznia 1996 r. i od tej pory Gmina Radłów jest organem prowadzącym szkołę.

1 września 1999 r. weszła w życie reforma systemu oświatowego w Polsce. W budynku szkoły mieściły się odtąd 6-letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Szkoła została rozbudowana – oddano do użytku skrzydło gimnazjalne, salę gimnastyczną i kompleks sportowy „Orlik”. 1 września 2011 r. utworzono Zespół Szkół w Radłowie, w którym połączono przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum (do 2019 r.)