Wicedyrektor

Wicedyrektor (Przedszkole) – mgr Anna Dziodzio

Zespół wokalno – instrumentalny

Zespół wokalno – instrumentalny W naszej szkole działa zespół wokalno – instrumentalny, zajęcia odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo.Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań muzycznych, doskonalenie słuchu muzycznego , umiejętności wokalnych oraz umiejętności…

Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu

Zajęcia logopedyczne w Przedszkolu Publicznym w Radłowie prowadzi mgr Mirosław Patulski Na zajęcia uczęszczają dzieci posiadające opinię logopedyczną z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej oraz wyłonione w trakcie prowadzonych na początku roku szkolnego badań…

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie I. Cele działania Klubu :1. Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:a)   działalności…

Szkolna Izba Pamięci

Miejsce naszej pamięci Szkolna Izba Pamięci stanowi bardzo ważny element dziedzictwa kulturowego (materialnego i duchowego), zawiera ślady – świadectwa przeszłości naszej miejscowości, a zarazem regionu i kraju. To miejsce tajemnicze, kryjące w swym…

Szkolne koło PTTK

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, stając się ich prawnym następcą, spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego. Od powstania…

SKO

NASZE MOTTO: OSZĘDZAMY POMAGAMY Plan pracy SKO w Szkole Podstawowej w RadłowieOpiekun: Iwona Pochroń – Wierzbicka Plan pracy SKO w szkole podstawowej 1. Październik miesiącem oszczędzania (gazetka propagująca oszczędzanie, rozdanie uczniom gadżetów sponsorowanych…

PCK – Szkolne Koło – opiekun Lucyna Janicka

Plan pracy Szkolnego Koła PCK opracowany został na podstawie ramowego planu pracy otrzymanego z Zarządu Rejonowego PCK. Zakłada przeprowadzanie w ciągu roku szkolnego kilku akcji typu : Wyprawka dla Żaka, Czerwonokrzyska gwiazdka, Wielkanoc…

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Laboratoria przyszłości to projekt edukacyjny zdobywania nowych kompetencji w obszarze nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki, jest to inicjatywa Ministerstwa Edukacji i Nauki aby młodzież szkół podstawowych już od najmłodszych lat mogła zdobywać…

Dyrekcja

Dyrektor – mgr Małgorzata Tokarczyk – KoziołInformujemy, że w roku szkolnym 2023/2024dyrektor szkoły mgr Małgorzata Tokarczyk – Koziołprzyjmuje petentów w poniedziałki od  godz. 10.00 do 13:00.W tym czasie dyrektor jest do Państwa dyspozycji.Możliwe…