„Mieszkowi Drużynnicy” uczestniczyli w zlocie,

Złota odznaka dla harcerzy

10 czerwca harcerze ze szkolnej drużyny „Mieszkowi Drużynnicy” uczestniczyli w zlocie, którego celem było podsumowanie zadań związanych z 550 rocznicą urodzin i 50 rocznicą nadania imienia Mikołaja Kopernika Hufcowi Brzesko. Praca drużyny w mijającym roku szkolnym została bardzo wysoko oceniona, czego potwierdzeniem są przyznane przez komendę hufca wyróżnienia i nagrody:

– drużyna zdobyła złotą odznakę okolicznościową jako wyraz uznania dla podejmowanych działań upamiętniających patrona hufca,

– drużyna zajęła 1 miejsce w konkursie muzycznym „O hufcu i Koperniku”,

– Daria Szkarłat zajęła 1miejsce w konkursie plastycznym „Być jak Kopernik”.

Po zakończeniu części oficjalnej przy szkole w Jadownikach odbył się piknik harcerski – pieczenie kiełbasek, wspólne tańce oraz gra planszowa połączona z aplikacją multimedialną „Wolni od fake news”.