Spacerkiem po Tarnowie

29 maja 2023 r. uczniowie klas piątych i siódmych odbyli wycieczkę przedmiotową do Tarnowa.

Celem wycieczki było ukazanie średniowiecznej zabudowy miasta. Przewodnik z tarnowskiego oddziału PTTK opowiadał uczniom o murach miejskich, katedrze, rynku i ratuszu. Przybliżył młodzieży postacie wybitnych mieszkańców regionu: hetmana Jana Tarnowskiego, gen. Józefa Bema, Wincentego Witosa.

Opiekę nad grupą sprawowali nauczyciele: Pani Halina Winiarska, Pani Małgorzata Wójcik i Pan Piotr Malec.