KOŁO TEATRALNE

Koło teatralno – medialne skupia uczniów obdarzonych talentem aktorskim. W czasie zajęć doskonalą oni ruch sceniczny, dykcję, ekspresję, współdziałanie w grupie, mimikę i gestykulację. Zdobywają także wiadomości związane z szeroko rozumianą edukacją teatralno – medialną, kształtują wyobraźnie i poczucie estetyki, rozwijają zdolności recytatorskie i plastyczne.

Na swoim koncie mamy kilka przedstawień o tematyce patriotycznej. Przygotowane z okazji Święta Niepodległości autorskie spektakle „Historia w czarach zaklęta” i „Legenda o powstaniu Hymnu do ojczyzny I. Krasickiego” zyskały uznanie w kolejnych edycjach Międzypowiatowego Przeglądu Programów Artystycznych o tematyce patriotycznej i niepodległościowej  „A gdy wolności przyszedł czas….” organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie.
    Oba te przedstawienia zaprezentowaliśmy także w eliminacjach do VI i VII Małopolskiego Przeglądu Szkolnej Twórczości Patriotycznej, które odbyły się w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie. Dwukrotnie zakwalifikowaliśmy się do udziału w Gali Finałowej tegoż konkursu i dzięki temu mieliśmy okazję pokazać swój aktorski warsztat na deskach Centrum Sztuki Współczesnej Solvay w Krakowie.

Swoje dokonania aktorskie prezentujemy również na festiwalu szkolnych grup teatralnych MASKA organizowanym przez Pałac Młodzieży w Tarnowie.
    W  roku szkolnym 2010/11 przygotowaliśmy inscenizację legendy „Rycerz Radło” autorstwa naszego lokalnego pisarza, pana Józefa Trytka. Na bazie tegoż tekstu powstał  własny scenariusz, który dotyczy powstania herbu miejscowości, w której żyjemy.