Akcja oddawania krwi

22.03.2023 r. w naszej szkole odbyła się akcja oddawania krwi, którą przeprowadził oddział terenowy RCKiK przy Szpitalu św. Łukasza w Tarnowie. Zgłosiło się około 40 dawców spośród nauczycieli, pracowników szkoły, strażaków i rodziców. Jednak nie wszyscy przeszli pozytywnie etap kwalifikacji przez lekarza. Udało się zebrać prawie 7 litrów krwi.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, za dar serca, jakim jest oddana bezinteresownie każda kropla krwi.

W przygotowanie akcji zaangażowały się pani Lucyna Janicka, pani Iwona Pochroń – Wierzbicka i pani Agnieszka Musiał.