Kadra przedszkola

Kadra:

Wicedyrektor: mgr Anna Dziodzio

Nauczyciele wychowawcy:

mgr Maria Mękarska

mgr Bernadeta Oleksy

mgr Sylwia Pamuła

mgr Renata Patulska

mgr Kazimiera Machalska

mgr Małgorzata Solak

mgr Marta Szyncel

mgr Renata Trytek

mgr Wiesława Walkowicz

Laura Majcher

mgr Sylwia Pamuła – zajęcia języka angielskiego

mgr Beata Maciaszek – zajęcia języka angielskiego

mgr Anna Dziodzio – religia

ks. mgr Piotr Stopa – religia

mgr Halina Winiarska – pedagog

mgr Edyta Sulo – psycholog

mgr Karolina Pięta – logopedia

mgr Dorota Stono – logopedia

mgr Mirosław Patulski – zajęcia muzyczno – rytmiczne; logopedia

mgr Anna Żwirska – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

mgr Maria Kosiarska – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjne

mgr Anna Prokop – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

mgr Łucja Graniczna – nauczyciel współorganizujący kształcenie

mgr Teresa Urbanek – zajęcia rewalidacyjne

mgr Piotr Malec – zajęcia sportowe