Grono pedagogiczne

Dyrektor – mgr Małgorzata Tokarczyk – Kozioł

Wicedyrektor – mgr Lucyna Janicka

Wicedyrektor (Przedszkole) – mgr Anna Dziodzio

Matematyka

Agata Urbanek

Lucyna Zych

Barbara Fudalej

Gołas Jacek

Język polski

Dorota Stono

Ewa Gibała

Paweł Jachimek

Agnieszka Seremet

Małgorzata Wójcik

Język angielski

Małgorzata Janicka

Beata Maciaszek

Anna Żwirska

Sylwia Pamuła – przedszkole

Język niemiecki

Lucyna Lazarowicz

Historia

Marek Urbanek

Piotr Malec

Beata Maciaszek

Sylwia Chapko

Fizyka

Jacek Gołas

Chemia

Lucyna Janicka

Geografia

Barbara Fudalej

Kazimiera Machalska

Biologia

Teresa Urbanek

Przyroda

Kazimiera Machalska

Religia

Ks. Andrzej Krajewski

Ks. Szczepan Wajda

Ks. Piotr Stopa

Anna Dziodzio

WOS

Marek Urbanek

WDŻ

Marek Urbanek

Technika

Agnieszka Seremet

Łukasz Bajorek

Plastyka

Agnieszka Seremet

Informatyka

Łukasz Bajorek

Wychowanie fizyczne

Rafał Kijak

Piotr Malec

Barbara Chrzanowska

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Mirosław Patulski

Muzyka

Mirosław Patulski

Doradztwo Zawodowe

Małgorzata Tokarczyk – Kozioł

Edukacja wczesnoszkolna

Danuta Grabska-  Ia

Danuta Sygnarowicz – I b

Danuta Kozioł / Sroka Urszula – II a

Krystyna Mikuś – II b

Ewa Kumięga – III a

Iwona Pochroń – Wierzbicka – III b

Świetlica :

Sylwia Chapko

Teresa Padło

Urszula Sroka

Urszula Szczupał

Karolina Pięta

Specjaliści

Oligofrenopedagodzy :

Teresa Urbanek

Lucyna Janicka

Łukasz Bajorek

Logopedzi :

Mirosław Patulski

Dorota Stono

Karolina Pięta

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia

Rzymek Weronika

Socjoterapia :

Małgorzata Tokarczyk – Kozioł

Pedagodzy :

Sylwia Chapko

Małgorzata Tokarczyk – Kozioł

Halina Winiarska

Psycholog :

Edyta  Šulo

Specjaliści prowadzący zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Małgorzata Wójcik

Piotr Malec

Anna Żwirska

Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne

Teresa Urbanek

Łukasz Bajorek

Iwona Pochroń – Wierzbicka

Anna Prokop