Misja szkoły

Misja Zespołu Szkół w Radłowie:

Jesteśmy placówką, w której:

– praca wychowawcza oparta jest na uniwersalnych wartościach  etyczno-moralnych,

– współpraca z wychowankami i uczniami oraz ich rodzicami oparta jest na zasadzie partnerstwa,

– wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej,

– stwarzamy miłą atmosferę i przyjazne stosunki między nauczycielami i uczniami,

– zapewniamy indywidualny i wszechstronny rozwój wychowanka i ucznia,

– gwarantujemy nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę w dobrze wyposażonej szkole,

– wprowadzamy demokratyczny styl wychowania,

– wspieramy pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.