Mali Radłowianie

19 listopada zespół ludowy Mali Radłowianie wystąpił na scenie Centrum Sztuki Mościce na zaproszenie Zespołu Pieśni i Tańca Mali Świerczkowiacy i Pani Kingi Biel Dubiel.

Grupa starsza zaprezentowała poloneza, tańce śląskie oraz trojaka, a grupa dziecięca zatańczyła krakowiaka i chodzonego.

Przed publicznością wystąpili również: Zespół Krakus, Mali Swojacy, Mali Świerczkowiacy oraz kapela Małych Świerczkowiaków.