Konkurs „I wojna światowa na Ziemi Tarnowskiej”

8 listopada odbył się etap finałowy pierwszej edycji konkursu historycznego „I wojna światowa na Ziemi Tarnowskiej”. W eliminacjach wzięło udział 18 uczniów ze szkół podstawowych z Faściszowej, Pleśnej, Starych Żukowic, Biskupic Radłowskich, Niwki i Radłowa. Uczniowie otrzymali arkusze z pytaniami dotyczącymi genezy, przebiegu i skutków I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na Ziemi Tarnowskiej. Poziom wiedzy uczniów był wysoki i wyrównany.

Pierwsze miejsce zajął Filip Ciężadło, drugie Tomasz Drelicharz (obaj z Niwki), a trzecie Maria Trytek z Radłowa. Ponadto przyznano 2 wyróżnienia: Hubert Małochleb z Niwki i Mateusz Rojek z Radłowa.

Dyplomy i bilety wstępu do kręgielni wręczyła uczestnikom konkursu Pani Dyrektor Małgorzata Tokarczyk – Kozioł. Nagrody finansowe zwycięzcom zostały przyznane i wręczone 10 listopada przez Burmistrza Radłowa Zbigniewa Mączkę. Za zajęcie I miejsca została przyznana nagroda w wysokości 700 zł, drugiego miejsca – 500 zł, a trzeciego miejsca – 300 zł. Ponadto uczniowie otrzymali 2 nagrody za wyróżnienia w kwocie 250 zł każda.

Patronat nad konkursem objęli: Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie, Burmistrz Radłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie.

Koordynatorami konkursu byli nauczyciele historii – Marek Urbanek i Piotr Malec.