Ile waży powietrze?

I wiele innych ciekawych pytań oraz odpowiedzi w postaci doświadczeń, pojawiło się podczas spotkania z przedstawicielem

grupy,,Zaelektryzowani” z Lublina. W programie znalazły się: wybuchowa zabawa z wodorem, nadmuchiwanie foliowego rękawa, zabawy z helem i ciekłym azotem oraz przejażdżka poduszkowcem.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w doświadczeniach i pokazach.