Działania twórcze w 1B

Uczniowie klasy 1B niedawno odwiedzili Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach realizacji innowacji pedagogicznej ,,Ścieżka wartości z książką ,,Może” autorstwa Kobiego Yamady”.📖

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej zasad postępowania z książkami. Uczniowie zostali poinstruowani na temat odpowiedniego obchodzenia się z woluminami, wskazano im, jak dbać o książki oraz jak korzystać z zasobów bibliotecznych.

Następnie pani Magdalena Kapera, przeczytała uczniom książkę ,,Może” autorstwa Kobiego Yamady. Opowieść ta poruszyła serca młodych słuchaczy, stając się inspiracją do refleksji nad własnymi możliwościami i marzeniami.

Wspaniałym dopełnieniem treści lektury była przygotowana przez panią Agnieszkę Gawełek prezentacja multimedialna. Dzięki niej uczniowie mogli lepiej zrozumieć przekaz zawarty w książce oraz zgłębić jej treść poprzez różnorodne formy prezentacji.

W kolejnym etapie spotkania uczniowie zostali zachęceni do wyrażenia swoich marzeń poprzez malowanie. Każdy z uczestników miał okazję przedstawić swoje największe pragnienia na papierze, które następnie zawiesił na ,,Drzewie Marzeń”

Pragniemy serdecznie podziękować pracownikom biblioteki oraz p. dyrektor Barbarze Marcinkowskiej za tak miłe przyjęcie, słodkości oraz dostarczenie do naszej klasy „Drzewa Marzeń”.💕 Dzięki temu wyjątkowemu spotkaniu uczniowie nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale również zainspirowali się do działań zmierzających w kierunku realizacji swoich marzeń.