Warsztaty w Muzeum Okręgowym w Tarnowie

8.12.2023 r. członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu i Caritasu uczestniczyli w warsztatach w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Zapoznali się z historią husarii polskiej, portretem szlacheckim i strojem. Wycieczka odbyła się w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę Stowarzyszenia Przyjaciele Rycerza Radło za pokrycie kosztów transportu.