Stycznia 18 2021 17:27:17
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
rekrutacja

Zarządzenie Nr 6.2020 Burmistrza Radłowa z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

REKRUTACJA 2020/2021

Przedszkole Publiczne w Radłowie

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Radłowie należy składać do dyrektora przedszkola w terminie od 13.02.2020 r. do 23.02.2020 r. (wzór deklaracji zał. 1)

Załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Publicznego w Radłowie od roku szkolnego 2020/2021 (dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne) należy składać od 24.02.2020 r. do 06.03.2020 r. (wzór wniosku zał. 2).

Załącznik nr 2

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego w Radłowie należy składać od 25.03.2020 r. do 03.04.2020 r. (wzór potwierdzenia zał. 3).

Załącznik nr 3

Deklaracja dotyczącą nauki religii/etyki (wzór deklaracji zał. 4)

Załącznik nr 4


Szkoła Podstawowa w Radłowie

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły z urzędu – rodzice kandydatów do kl. I składają w sekretariacie szkoły podstawowej zgłoszenie w terminie od 10.02.2020 r. do 28.02.2021 r. (wzór zgłoszenia zał. 5).

Załącznik nr 5

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły na wniosek rodzica składany do dyrektora szkoły w terminie j/w. (wzór wniosku zał. 6)

Załącznik nr 6

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Szkoły Podstawowej w Radłowie należy składać od 11.03.2020 r. do 18.03.2020 r. (wzór potwierdzenia zał. 7).

Załącznik nr 7

Deklaracja dotycząca nauki religii/etyki (załącznik nr 8)

Załącznik nr 8

Druki można pobrać również w sekretariatach Zespołu szkól w Radłowie oraz w Przedszkolu Publicznym w Radłowie a także są dostępne w zakładce REKRUTACJA na stronie www.zs-radlow.pl

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Mistrz ortografii 2017
Wygenerowano w sekund: 0.03 6,575,402 unikalne wizyty