Marca 09 2021 01:50:59
Szkoła
RODO
Monitoring
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
pckarchiwum

2012-12-172012-12-17 W roku szkolnym 2002\2003 i 2003\2004 nasza grupa brała udział w spotkaniach młodzieży i opiekunów PCK z okazji Dnia Młodzieży Czerwonego Krzyża, podczas których przedstawiliśmy program artystyczny. W przygotowaniu programu pomagali: pani Grażyna Dulian i pan Mirosław Patulski. Nasze Koło zostało wyróżnione jako jedno z najlepiej działających w powiecie tarnowskim. Szkolne Koło PCK uświetniło również występem artystycznym uroczyste spotkanie z okazji Dnia Honorowego Krwiodawstwa. 18 października 2004 roku w czasie Powiatowego Dnia Edukacji w Żabnie nasza szkoła otrzymała certyfikat przynależności do „Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie” W czasie spotkania zaprezentowano dorobek naszej szkoły w zakresie promocji zdrowia. W roku szkolnym 2005\ 2006 nasze Koło zajęło I miejsce w Rejonowym Konkursie na Najlepsze Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Także w tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie w Turnieju Polskiego Czerwonego Krzyża Powiatu Tarnowskiego. POMOC POTRZEBUJĄCYM Na początku roku szkolnego przeprowadzamy akcję „ Wyprawka dla Żaka”, czyli zbiórkę artykułów szkolnych dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W związku ze Światowym Dniem Walki z Głodem organizujemy zbiórki do puszki kwestarskiej. Uzyskane środki są przekazane do Zarządu Rejonowego PCK. Pieniądze przeznaczone są na pomoc dla rodzin wielodzietnych oraz osób poszkodowanych w czasie klęsk żywiołowych. W grudniu zbieramy zabawki i słodycze, z których przygotowujemy paczki dla najbiedniejszych dzieci w gminie. Zebrane pieniądze przeznaczamy również na zakup zabawek, książek, słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Tarnowie. Od roku 2005 Szkolne Koło PCK zbiera pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Szkolne Koło PCK jest inicjatorem akcji przebiegającej pod hasłem: „ Biała wstążeczka – symbol wdzięczności Janowi Pawłowi II”. Gimnazjaliści przygotowują białe wstążeczki, które rozprowadzają na terenie szkoły. Pieniądze zebrane w czasie tej kwesty są przekazywane do Domu Dziecka nr 1 w Tarnowie. DZIAŁANIA JEDNORAZOWE W roku szkolnym 2000 \2001 wzięliśmy udział w realizacji II edycji Akcji „ Wszystkie dzieci są kochane”. W roku szkolnym2001\ 2002 na prośbę Powiatowego Zarządu PCK w Tarnowie na terenie szkoły zorganizowano zbiórkę odzieży używanej z przeznaczeniem dla osób potrzebujących pomocy. W listopadzie 2005 roku członkowie PCK i Samorządu Uczniowskiego przygotowali opis projektu konkursowego organizowanego w ramach projektu „ Wolontariat – szansą dla nas i naszego świata.” po zgłoszeniu swojego projektu i pomysłu na jego rozwiązane otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w warsztatach. Uczniowie wzięli udział warsztatach odbywających się w Krakowie w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu- Fundusz Inicjatyw Społecznych. Zajęcia prowadzili wolontariusze z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. W czerwcu 2006 roku nawiązaliśmy współpracę z organizacją UNICEF wspierającą dzieci na całym świecie. W listopadzie została przeprowadzana akcja przebiegająca pod hasłem: „Przepustka do życia”. Stanowiła ona część ogólnopolskiej kampanii organizowanej przez UNICEF. Centralnym punktem akcji był apel przygotowany przez członków SK PCK, w czasie którego zaprezentowali działalność organizacji UNICEF, a także przedstawili trudną sytuację gospodarczą i zdrowotną w Sierra Leone. Uczniowie mieli okazję zobaczyć zdjęcia przedstawiające życie codzienne tamtejszej ludności, jak również przedmioty codziennego użytku ludności afrykańskiej. Akcja, oprócz poszerzenia wiedzy i świadomości dzieci i młodzieży na temat sytuacji dzieci na świecie, przyniosła również znaczne efekty finansowe. Wszystkie środki zebrane przez członków SK PCK zostały przesłane organizacji UNICEF. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Młodzież zrzeszona w PCK promuje zdrowy styl życia, uświadamia rówieśnikom zagrożenia wynikające z palenia tytoniu, alkoholizmu, narkomanii poprzez organizowanie programów profilaktycznych i dekoracji o tej tematyce. Szczególnie dużym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się organizowane we współpracy z Zarządem Powiatowym PCK w Tarnowie szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej, gdzie każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość zapoznania się z zasadami udzielania pomocy w przypadku różnych zagrożeń oraz nabycia umiejętności wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. W roku szkolnym 2006\ 2007 w tym celu została zaproszona do szkoły pani Wiesława Pizik. Programy artystyczne „ Stop paleniu papierosów” „ Sąd nad papierosem” „ Nikotyna - Twój wróg” „ Nie pal” „ Idących na zatracenie – zatrzymaj!” „ Palenie na Nie” „ AIDS nie bój się, ale bądź ostrożny” „ Zdrowy styl życia” Referaty „ Wpływ nikotyny i alkoholu na zdrowie człowieka” „ Rola PCK w czasie wojny i pokoju” „ Wpływ cywilizacji na świat” Pogadanki „ Dar krwi – darem życia” „ Żywienie jako warunek życia i zdrowia człowieka” „Higiena życia i żywności” „ Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach podczas zabaw na śniegu i lodzie” „ Szkodliwość palenia” W roku szkolnym 2005\2006 członkowie Koła w ramach współpracy z Gminną Komisją do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowali prelekcję na temat pierwszej pomocy, a także przeprowadzili konkurs przebiegający pod hasłem „Bezpieczne wakacje”. EDUKACJA EKOLOGICZNA I SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ „ Przyroda – najpiękniejszy dar Boga”. Była to myśl przewodnia I Spotkania z EKOLOGIĄ. Podczas tego pionierskiego spotkania członkowie Koła zaprezentowali swoją wiedzę na ten temat. Wygłoszone zostały też liczne referaty m. in. : „ Zagrożenie warstwy ozonowej, czyli jak żyć pod dziurą”, „ Kwaśne deszcze, czyli zanieczyszczenia nie znają granic”. W związku z powyższymi zagadnieniami odbyła się rozprawa nad metalami ciężkimi, nawozami sztucznymi i odpadami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz gminy, pani wizytator Urszula Blicharz, ksiądz proboszcz Stanisław Pazdan i reprezentanci firm z terenu gminy. II SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ Myślą przewodnią II Spotkania z EKOLOGIĄ był fragment wiersza ks. Jana Twardowskiego„ Jak daleko odszedłeś (...) od sensu, od podziwu nad światem”. Młodzież mogła po raz kolejny zastanowić się nad działalnością człowieka. III SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ Już po raz trzeci odbyło się spotkanie, w którym członkowie PCK zaprezentowali projekt „ Ścieżki przyrodniczo – regionalnej na terenie gminy Radłów”, promocję zdrowego stylu życia oraz inscenizację „ Eko – Kapturek”, w której poruszony był problem zaśmiecania lasów, jak również „ Rozprawa sądowa przeciwko człowiekowi, który degraduje przyrodę. Na zakończenie odbył się pokaz mody ekologicznej, a także mały, zdrowy poczęstunek. W kwietniu 2004 roku w naszej szkole odbył się Finał I Międzypowiatowego Konkursu Matematyczno – Przyrodniczego „ Czy nie warto pomóc Ziemi? Konkurs ten przygotowała i koordynowała pani Anna Nasiadka z Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie, opiekunka Szkolnego Koła PCK. Członkowie Koła brali również udział w przygotowaniach szkoły do finału I Międzypowiatowego Konkursu Biologicznego pod hasłem „ Tajemnica organizmu człowieka” PRZEDSTAWIENIA W roku szkolnym 2001 \ 2002 Szkolne Koło PCK wraz z opiekunem, przy współpracy z panią Grażyną Dulian przygotowało program bożonarodzeniowy, który przedstawiono w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Radłowie, w Domu Strażaka w Woli Radłowskiej i w Domu Ludowym w Niwce. Grupa jasełkowa brała udział w Gimnazjalnym Przeglądzie Grup Jasełkowych w Biskupicach Radłowskich, gdzie zdobyła I miejsce. W następnym roku przedstawienie „ Pójdźmy wszyscy do Betlejem” przygotowane przez gimnazjalistów otrzymało wyróżnienie podczas Gminnego Przeglądu Grup Jasełkowych w Biskupicach Radłowskich. Uczniowie wielokrotnie prezentowali przygotowane jasełka – m.in. w Szkole Podstawowej w Radłowie, w Domu Strażaka w Woli Radłowskiej i w Domu Ludowym w Niwce oraz podczas spotkania władz gminnych i członków Stowarzyszenia Wspólnota Ziemi Radłowskiej. Wystąpili również dla mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Wietrzychowicach. W roku szkolnym 2005\ 2006 uczniowie wraz z opiekunami: panią Weroniką Mostowy – Kuźniar i panem Piotrem Malcem ponownie przygotowali program jasełkowy. Został on przedstawiony rodzicom, mieszkańcom Radłowa i dzieciom podczas zabawy choinkowej zorganizowanej przez Gminną Komisję do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. AKTUALNOŚCI W roku szkolnym 2007\2008 SK PCK rozpoczęło działalność w oparciu o przygotowany plan pracy. Zarząd SK PCK tworzą: Przewodniczący: Agnieszka Plebanek Zastępca: Dominika Padło Skarbnik: Sebastian Kiełbasa Akcje przeprowadzone w tym roku szkolnym: „Wprawka dla żaka” 26 – 28 września Kwesta w związku z „Dniem Walki z Głodem” - 16 października Kampania „Uśmiechnij się z PCK” 16- 26 października

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


"Mali Radłowianie w Łoniowej
Wygenerowano w sekund: 0.04 6,682,346 unikalne wizyty