Grudzień 17 2017 10:59:00
Szkoła
Nasi patroni
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorządy Uczniowskie
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Absolwenci Gimnazjum
Statut
Podręczniki
Pedagog Szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Zebrania i konsultacje dla rodziców
Stołówka
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Europejski
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
Radiowęzeł
S.U. Gimnazjum
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas-szkoła podstawowa
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na pływalni
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe-szkoła podstawowa
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Klub historyczny

Celami działania Klubu są:
I)    Upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie:
1.    Działalność Służb Zwycięstwa Polski (SZP), Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), Ami Krajowej (AK) oraz innych organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas   II   Wojny Światowej  i  w  okresie  zniwolenia komunistycznego
2.    Dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i władz polskich na uchodźstwie;
3.    Zbrodni dokonywanych z przyczyn politycznych, narodowościowych lub religijnych na obywatelach polskich;
4.    Represji, których Polacy dążących do przywrócenie niepodległości, doznawali od okupantów oraz PRL,

II)    Krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej,
III)    Kształcenie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii, tradycji i powinności
wobec Państwa.

Klub Historyczny im. Armii Krajowej realizuje swoje cele przez:
I)    Organizację sesji klubowych,
II)    Czynne uczestnictwo w akcjach i spotkaniach organizowanych przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej,
III)    Wspieranie działalności Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej  poprzez podejmowanie własnych inicjatyw,
IV)    Rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i stowarzyszeniami historycznymi,
V)    Prowadzenie działalności badawczej i informacyjnej.

1.    Obowiązkiem członka Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest przyczynianie się do rozwoju Klubu oraz aktywny udział w realizacji jego celów statutowych. Od członka wymaga się własnej inicjatywy i poczucia odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania. Każdy jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Statutu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Obowiązkiem członków Klubu Historycznego im. Armii Krajowej jest godne reprezentowanie Klubu.
2.    Członek Klubu Historycznego im. Armii Krajowej  ma prawo do korzystania ze wszelkich form aktywności Klubu, udział w nich oraz zgłaszania do Zarządu  własnych  inicjatyw  zgodnych z celami statutowymi i ich realizacji, po akceptacji przez Zarząd, przy wsparciu członków Klubu. 

Eksponaty w Szkolnej Izbie Pamięci

 


Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Zachować dla przyszłych pokoleń
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
DiAMEnT
Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Potrafię Więcej
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
Losowa Fotka


Cztery pory roku
Wygenerowano w sekund: 0.05 2,800,963 unikalne wizyty