Sierpień 17 2018 14:41:13
Szkoła
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Podręczniki
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Zebrania i konsultacje dla rodziców
Stołówka
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Europejski
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
Radiowęzeł
S.U. Gimnazjum
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas-szkoła podstawowa
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na pływalni
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe-szkoła podstawowa
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Przedszkole

Przedszkole Publiczne w Radłowie
ul.Szkolna 1
Tel. 146782242
e-mail przedszkoleradlow@onet.pl

Motto:"Dzień bez uśmiechu to dzień stracony"Przedszkole Publiczne w Radłowie czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. Do przedszkola uczęszcza 108 dzieci. Przedszkole zatrudnia 18 osób, w tym 12 nauczycielek. Cała kadra pedagogiczna dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi. Nauczyciele starają się indywidualnie pracować z każdym dzieckiem, stwarzając optymalne warunki rozwoju wychowanków. Stwarzają warunki rozwoju intelektualnego poprzez rozmaite, bardzo zindywidualizowane zajęcia, których organizacja wymaga aktywności dziecka i dostosowania do jego zainteresowań i umiejętności. Kontakt z rodzicami jest bardzo dobry. Widzą wiele zalet przedszkola, dostrzegają również starania wszystkich pracowników. Przedszkole oferuje dzieciom ciekawe kąciki zainteresowań zachęcające do spontanicznych zabaw, olbrzymią gamę pomocy, gier dydaktycznych i zabawek, wycieczek, spektakle teatralne, zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, katechezę, zajęcia z logopedą oraz naukę j. angielskiego.Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby dzieci znały przede wszystkim najbliższą okolicę, czuły się członkami lokalnej społeczności, bo dopiero wtedy mogą zrozumieć swoje wartości. Aby zacieśnić więź między lokalną społecznością organizujemy wiele imprez, na które zapraszamy gości. Spotkania tego typu sprawiają, że mieszkańcy bardziej interesują się przedszkolem i jego problemami, a w konsekwencji chętniej z nami współpracują. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych otaczane są szczególną opieką. Przedszkole rozpoznaje środowisko domowe dzieci, niewydolność wychowawczą rodziny, potrzeby w zakresie pomocy, w tym psychologiczno-pedagogicznej czy korzystania ze świadczeń opieki społecznej.

Liczba pomieszczeń do dyspozycji dzieci: 5 sal dydaktycznych.
Sale zabaw są duże, jasne i dobrze wyposażone w pomoce, zabawki, kąciki zainteresowań. Mają one różny wystrój. Na podłogach wykładzina dywanowa. Pod oknami małe stoliki i stołeczki.

Przedszkole dysponuje dużym ogrodem.
Tu dzieci spędzają czas na powietrzu. Mają do swojej dyspozycji plac zabaw, urządzenia do zabaw i ćwiczeń, zjeżdżalnie, huśtawki oraz ławeczki i piaskownice.

O nas

Kadra:

 • Wicedyrektor mgr Tomaszewska Ewa
 • nauczyciele:
 • mgr Pochroń Renata
 • mgr Oleksy Bernadeta
 • Kosiarska Maria
 • mgr Mękarska Maria
 • mgr Patulska Renata
 • mgr Trytek Renata
 • mgr Szyncel Marta
 • mgr Solak Małgorzata
 • logopeda mgr Stono Dorota
 • naucz. religii mgr Dziodzio Anna
 • j. angielski mgr Pamuła Sylwia
 • pedagog mgr Winiarska Halina

Czas pracy przedszkola:
Codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00 - 17:00
Do przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku 3 – 6 lat. Rodzice wypełniają „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” zawierającą niezbędne informacje o dziecku.

Rozkład dnia:
06:00 – 08:45 – schodzenie się dzieci
08:45 – 09:00 – przygotowanie do śniadania, śniadanie
09:15 – 11:45 – zajęcia w grupach organizowane przez nauczyciela, wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkola.
11:45 – 12:15 – przygotowanie do obiadu ,obiad, czynności samoobsługowe
12:15 – 14:00 – odpoczynek w różnych formach
14:00 – 14:15 – podwieczorek
14:15 – 17:00 – swobodna zabawa w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, kontakty indywidualne nauczycielki z rodzicami.

W przedszkolu działa Rada Rodziców – organ, który stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. Rada ściśle współpracuje z dyrekcją oraz nauczycielami przedszkola. Liczba pomieszczeń do dyspozycji dzieci: 5 sal dydaktycznych. Sale zabaw są duże, jasne i dobrze wyposażone w pomoce, zabawki, kąciki zainteresowań. Mają one różny wystrój. Na podłogach wykładzina dywanowa. Pod oknami małe stoliki i stołeczki. Przedszkole dysponuje dużym ogrodem. Tu dzieci spędzają czas na powietrzu. Mają do swojej dyspozycji plac zabaw, urządzenia do zabaw i ćwiczeń, zjeżdżalnie, huśtawki oraz ławeczki i piaskownice

SzatniaGrupa I


Grupa II


Grupa III


Grupa IV


Grupa V


Oferta:
Grupy tworzone są według zbliżonego wieku dzieci. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w miarę możliwości nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania dzieci do przedszkola.

Metody pracy z dziećmi: Stosuje się trzy grupy metod, które wzajemnie się przenikają i uzupełniają: czynne, słowne i oglądowe. Praca oparta na tych metodach, odbywa się na bazie akceptacji, bezpieczeństwa, wczesnego rozpoznawania możliwości rozwojowych dziecka, zapewnienia swojego miejsca w otoczeniu społecznym, rozwijania samodzielnego myślenia i rozumienia świata. Z dziećmi prowadzona jest praca indywidualna skierowana na rozwijanie ich uzdolnień, twórczego potencjału oraz niwelowania ewentualnych braków.

Proponowane bezpłatne dodatkowe zajęcia dla dzieci: rytmika, język angielski, logopedia, a także nauka religii.

Nauczyciele realizują zadania wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu o programy wychowania przedszkolnego zgodne z obowiązującą Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego (załącznik Nr 1 rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.) dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

Programy realizowane przez nauczycieli:
1. „Program profilaktyki logopedycznej
2. „Program współpracy z rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym”
3. „Program edukacji antytytoniowej”
4. „Program edukacji zdrowotnej”


Żywienie:
Posiłki przygotowane są według norm obowiązujących w placówkach żywienia zbiorowego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieciom przygotowywane są obiady domowe. Potrawy są smaczne, kolorowe i estetycznie podane, wypieki ciast we własnym zakresie.

Organizowane imprezy:
Dzień Przedszkolaka
Święto Marchewki
Spotkanie z Mikołajem
Choinka Noworoczna Inscenizacja Zimowa
Dzień Babci i Dziadka
Powitanie Wiosny Dzień Witaminek
Dzień Mamy
Dzień Dziecka
Pożegnanie starszaków

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Kreatywna noc w szkole
Zielona szkoła
Termomodernizacja budynku
Losowa Fotka


Mikołaj w przedszkolu
Wygenerowano w sekund: 0.06 3,550,910 unikalne wizyty