Szkoła
Nasi patroni
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorządy Uczniowskie
Hymn szkoły podstawowej
Absolwenci Gimnazjum
Statut
Podręczniki
Pedagog Szkolny
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Kółka i zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowiej
Klub Europejski
Klub Socratesa
Orkiestra
ORLIK
Radiowęzeł
Spółdzielnia Uczniowska Grosik
Spółdzielnia Uczniowska Ciuchcia
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas-szkoła podstawowa
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na pływalni
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe-szkoła podstawowa
Zespół Regionalny
Zajęcia dziewiarskie
Dzień bez papierosa

31 maja obchodzony jest co roku jako Światowy Dzień bez Papierosa. W związku z tym ,członkowie Szkolnago Koła PCK przygotowali prezentację multimedialną dla uczniów naszej szkoły. Prezentacja poświecona była szkodliwości palenia tytoniu, chorobom, jakie wywołuje palenie tytoniu. Prezentacji towarzyszyła wystawa  plakatów uczniowskich o tej tematyce.

Konkurs plastyczny

W dniu 24 maja 2013 roku,  podczas Tygodnia PCK,  odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników konkursu plastycznego „ Siedem zasad działalności Czerwonego Krzyża”. W konkursie tym nagrodzona została praca naszej uczennicy klasy 2c, Natalii Liro.

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA

 

Realizowany w ramach projektu

Żyjmy na sportowo bezpiecznie i zdrowo „

PROW 2007 – 2013

Organizator

Stowarzyszenie na Rzecz Sportu, Rekreacji i Turystyki „START” w Radłowie

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

Zespół Szkół w Radłowie

Patronat

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

Termin i miejsce

Festyn kulturalno -sportowy przeprowadzony zostanie w dniu 09 czerwca (niedziela) 2013 r. o godz. 14:00 na obiekcie sportowym Zespołu Szkół w Radłowie

Uczestnictwo:

W imprezach kulturalno sportowych prawo startu mają dzieci i młodzież

Zgłoszenia

Zgłoszenia do imprez kulturalno sportowych należy kierować na adres Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu , Rekreacji i Turystyki START w Radłowie do dnia 23 maja 2013 r.

Program imprez z okazji Dnia Dziecka

14 :00 – Rozpoczęcie Festynu z okazji Dnia Dziecka

14 :15– Wystąpienie zaproszonych gości

14:30 – Zawody rekreacyjno – sportowe i występy artystyczne

 

 

Występy artystyczne

Zawody sportowe

- 14:30 program artystyczny                            „Żyjmy na sportowo”- U. Sroka, K. Mikuś

- 15:00 klasa Ib                                                    taniec nowoczesny – D. Grabska

- 15:20 pokaz mody sportowej –                           B. Maciaszek, A. Żwirska

- 15:40 pokaz chiliderek – M. Mączka

 

 

 

- piłka nożna chłopców

- rzut lotka do tarczy

- bieg w workach

- przeciąganie liny dziewcząt i chłopców

- piłka koszykowa dziewcząt i chłopców

- badminton

- piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,

- rekreacyjny tor przeszkód

16:00- Pokaz wozów policyjnych

16:30  - program animacyjny grupy z Nowego Sącza

17:00- Pokaz straży pożarnej

17:30 – Zabawa dyskotekowa dla dzieci i młodzieży

18:00 - Mecz piłki nożnej: Rodzice – Nauczyciele

19:00- Zakończenie festynu z okazji Dnia Dziecka

Atrakcje

Konkursy i zawody sportowe, plac zabaw

Organizator dla uczestników Dnia Dziecka zapewnia karnety na plac zabaw dla dzieci – wyżywienie( kiełbaska, hamburger, lody)  i napoje chłodzące .

Postanowienia końcowe

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Koło teatralne

Uczniowie należący do koła teatralnego EPITET mieli w ostatnim czasie okazję dwukrotnie zaprezentować swoje aktorskie umiejętności przed szerszą publicznością. Wzięli udział Międzynarodowym Festiwalu Artystycznym Dzieci i Młodzieży „Pod Szczęśliwą Gwiazdą” w kategorii form teatralnych „Maska 2013” oraz w IX Młodzieżowym Przeglądzie Twórczości Teatralnej „Spojrzenia”, gdzie zaprezentowali spektakl „Rycerz Radło, czyli historia herbu miasta Radłowa”. Jury przeglądu „Spojrzenia” w składzie: Stanisław Świder, Beata Paluch i Krzysztof Wieszczek doceniło autorski scenariusz przedstawienia, a także aktorską kreację Mateusza Kordeli. W ramach nagrody zostaliśmy zaproszeni na warsztaty teatralne, które poprowadzą aktorzy Teatru Starego w Krakowie.

Szkolna grupa teatralna zakwalifikowała się także do Ogólnopolskiego Programu Kulthurra! realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz m. st. Warszawę. Do ścisłego finału dostało się zaledwie 13 szkół z całej Polski, z czego tylko 3 z województwa małopolskiego. Projekt grupy EPITET inspirowany był ciekawymi legendami związanymi Radłowem, dlatego zatytułowany został „Nasze zjawi – skowe miasto”. Będzie on realizowany już od czerwca bieżącego roku szkolnego. W jego ramach uczniowie pod pieką nauczycieli p. Danuty Sygnarowicz i p. Doroty Stono przygotują  kilka ciekawych przedsięwzięć, a rezultaty wspólnej pracy będzie można śledzić na stronie internetowej organizatora programu.

Konkurs historyczny

28 maja 2013r. w Zespole Szkół w Radłowie odbył się finał konkursu historycznego „Polska Jagiellonów”. Konkurs był przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej z powiatów tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat historii Polski XIV- XVI w. i kształtowanie postaw patriotycznych. Eliminacje szkolne konkursu, w których uczestniczyło 18 szkół, odbyły się 8 marca tego roku.

W finale wzięło udział 50 uczniów z 16 gimnazjów ( Miechowice Wielkie, Skrzyszów, Nieciecza, Otfinów, Zalasowa, Porąbka Uszewska, Wola Rzędzińska, Jastrzębia, Łęg Tarnowski, Ryglice, Żabno, Radłów, Dąbrowa Tarnowska nr 2, Wola Radłowska, Ryglice, Zabawa ). Komisja konkursowa w składzie: Marek Urbanek – dyr. Zespołu Szkół w Radłowie, Piotr Malec – wicedyrektor Zespołu Szkół w Radłowie i Grzegorz Kubacki doradca metodyczny SCE oceniła prace konkursowe i ogłosiła wyniki konkursu:

1. Weronika Bartecka            Nieciecza   35p.

2. Paula Bartecka       Nieciecza   33p.

Aleksandra Burnus                Jastrzębia   33p.

Paweł Brzozowski      Skrzyszów 33p.

Konrad Nowicki        Miechowice W. 33p.

3. Agata Potępa          Łęg Tarn         32p.

Natalia Kwaśniak       Żabno  32p.

 

 

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkurs w dniu 11 czerwca 2013r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

 

Olimpiada matematyczna

Dofinansowanie

Dofinansowanie zakupu podręczników „Wyprawka szkolna 2013”

Kryteria przyznania dofinansowania.

W roku szkolnym 2013/2014  programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-III i kl. V szkoły podstawowej oraz niepełnosprawni uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum.

- Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 539 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

 - Rodzice uczniów klas II-III i kl. V będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej).

Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkoły  podstawowej i gimnazjum bez względu na dochód.

O dofinansowanie bez względu na dochód mogą ubiegać się rodzice, których rodzina znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji (na podstawie Art. 7 Ustawy o pomocy społecznej).

Dofinansowanie zakupu podręczników miałoby wynosić:

  • 225 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • 325 zł dla uczniów klas V szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • 350 zł. dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum

Rodziców, których dzieci spełniają w/w kryteria prosimy o wstępne zadeklarowanie zamiaru korzystania z programu do dnia 07.06.2013 r. i pobranie wniosków w sekretariacie Szkoły Podstawowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 14 6782798.

 

Deklaracja

Informuję, że zamierzam ubiegać się o dofinansowanie do zakupu podręczników dla mojego dziecka ……………………………… ucznia kl. ……………… zamieszkałego w …………………………………………………………………

ze względu na (właściwe zaznaczyć):

 

 

Rodzina spełnia kryterium dochodowe wymagane do dofinansowania

 

Rodzina znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji

 

Dziecko niepełnosprawne

 

Data ……………………                                          ………………………………

                                                              /czytelny podpis rodzica/

Dzień Matki

Dzień Mamy. To wyjątkowe święto każdy z nas zna i szanuje. Szczególnie dbają o nie wychowawcy, opiekunowie i nauczyciele dzieci, ci którym zależy na edukowaniu, wychowaniu i rozwoju najmłodszych. Wychowawcy znają rolę mamy w życiu dziecka i wiedzą, że mądra miłość rodzicielska daje gwarancję tego, aby dzieci były zdrowe, radosne, życzliwe i otwarte na innych.

Dnia 27 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Radłowie odbyła się uroczystość z okazji ,,Dnia Matki”. Spotkanie przygotowali uczniowie klas pierwszych pod kierunkiem nauczycielki Danuty Grabskiej. Każda z naszych kochanych mam oraz zaproszeni goście otrzymali imienne zaproszenia. Przybywających gości powitali pan dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie oraz przedstawicielka małych aktorów uczennica Amelia Sroka.

W pięknej scenerii wszystkie dzieci swobodnie prezentowały swoje umiejętności artystyczno-wokalne. Uczennice z klasy I b Zuzanna Latawska, Alexandra Małek, Emilia Sroka, Amelia  Sroka, Anna Szkarłat, Wiktoria Tabiś, Wiktoria Kupisz oraz Roksana Magiera zaprezentowały się w świetnie przygotowanym układzie tanecznym, którego autorką była ich starsza koleżanka, uczennica gimnazjum Patrycja Latawska. Na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca między uczniami naszej szkoły a uczniami gimnazjum, którzy wielokrotnie służą  pomocą swoim młodszym kolegom. Dzieci prezentowały różne piosenki adekwatne do święta. Nie zabrakło również pięknych wierszy skierowanych do naszych ukochanych mam., które niejednokrotnie ze wzruszenia ukradkiem ocierały łzy. Podziękowań, braw i pochwał tego dnia nie brakowało. Pan dyrektor Zespołu szkół w Radłowie oraz pan kierownik Obsługi Szkół i Przedszkoli w Radłowie Konrad Rudziński złożyli życzenia mamom oraz pogratulowali tak zdolnych pociech. Pan Konrad Rudziński obdarował pierwszaków pysznymi słodkościami.

Na koniec dzieci wręczyły swoim mamusiom kwiaty oraz słodkie upominki. Tak w miłej atmosferze kontynuowano spotkanie przy aromatycznej kawie, złocistej herbatce oraz pysznych ciastkach .

Danuta Grabska.

Konkurs wiedzy o Patronie

„Kardynał Stanisław Hozjusz i jego czasy”

W piątek, 24 maja 2013 r. odbył się finał zmagań gimnazjalistów w piątej edycji Gminnego konkursu „Kardynał Stanisław Hozjusz i jego czasy”. Konkurs organizowany jest przez Publiczne Gimnazjum w Radłowie, które nosi imię wybitnego Polaka. W finale udział wzięło 12 uczniów reprezentantów Zespołu Szkół w Zabawie (Katarzyna Błażej, Manuela Kmiecik ,Wojciech Lechowicz, Anna Liro), Publicznego Gimnazjum im. Błogosławionej Karoliny Kózkówny (Klaudia Gajczewska, Katarzyna Golonka, Natalia Patulska, Sebastian Woźniak) oraz Publicznego Gimnazjum w Radłowie (Dominika Kocoń, Mateusz Maślak, Krystian Radamski, Przemysław Więcek). Uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom i po dogrywce ustnej zwycięzcami zostali: I miejsce Krystian Radamski, II miejsce Przemysław Więcek, III miejsce Mateusz Maślak. Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Katarzyna Baj

Z podwórka na stadion

Wygrana LUKS Radłovii Radłów w Eliminacjach Powiatowych

w Turnieju „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku

 W dniu 09.05.2013r. no obiekcie Orlika przy ZS w Radłowie odbyły się eliminacje do Finałów Powiatowych Turnieju „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku. Udział wzięło w nim 6 drużyn.

Drużyny zagrały systemem każdy z każdym i najlepszą drużyna okazali się podopieczni Marka Kowalika którzy wygrali Turniej nie przegrywając żadnego meczu tracąc tylko punkty w pierwszym meczu remisując z rówieśnikami z Otfinowa.

W dniu 22.05.2013r. chłopcy z LUKS Radłovia Radłów połączone z siłami chłopców SP Radłów  pojadą na Finały Powiatowe które odbędą się na obiektach MKS Tarnovia Tarnów.

Składamy podziękowania dla Dyrektorów ZS w Radłowie za pomoc w organizacji tego Turnieju, Panom Markowi Kowalikowi i Kamilowi Sobocie za czuwanie nad całością tego Turnieju oraz Panu Burmistrzowi Zbigniewowi Mączce za ufundowanie pamiątkowych dyplomów.

Poniżej przedstawiamy tabele końcową, wyniki oraz składy drużyn jakie grały na tym Turnieju.

  1. LUKS Radłovia Radłów
  2. SP Otfinów
  3. SP Wietrzychowice
  4. SP Nieciecza
  5. SP Odporyszów
  6. SP Radłów

LUKS Radłovia Radłów – SP Wietrzychowice 2:0 (Błoniarz, Bieryt)

SP Nieciecza – SP Otfinów 1:1 (Piotrowski – Kupisz)

SP Odporyszów – SP Radłów 3:0 (Kaczówka x3)

LUKS Radłovia Radłów – SP Nieciecza 3:0 (Błoniarz x2, Bieryt)

SP Wietrzychowice – SP Odporyszów 2:0 (Nowak, Pająk)

SP Otfinów – SP Radłów 2:0 (Łata x2)

LUKS Radłovia Radłów – SP Odporyszów 7:0 (Bieryt x5, Garncarz x2)

SP Nieciecza – SP Radłów 3:0 (Piotrowski x2, Skowron)

SP Wietrzychowice – SP Otfinów0:1 (Wielgus J.)

LUKS Radłovia Radłów – SP Radłów 6:0 (Schab x2, Garncarz x2, Kaczocha, Błoniarz)

SP Otfinów – SP Odporyszów 3:0 (Wielgus J. x3)

SP Wietrzychowice – SP Nieciecza 1:0 (Walasek)

LUKS Radłovia Radłów – SP Otfinów 1:1 (Schab – Walasek)

SP Wietrzychowice – SP Radłów 4:0 (Nowak x2, Toboła, Pająk)

SP Nieciecza – SP Odporyszów 1:0 (Strzelec)

LUKS Radłovia Radłów: Brożek Mikołaj, Błoniarz Sebastian, Śledź Marcin, Czermak Norbert, Schab Sebastian, Bieryt Bartłomiej, Jonak Karol, Kaczocha Krystian, Garncarz Patryk
Opiekun: Marek Kowalik

SP Radłów: Leśniowski Kamil, Nowak Bartosz, Iwaniec Filip, Przybyła Michał, Czekański Kamil, Cichoński Jakub, Olesiński Kacper, Cygal Kamil, Lorkiewicz Gabriel
Opiekun: Kamil Sobota

SP Nieciecza: Sebastian Skowron, Dawid Białek, Mateusz Grzebieniowski, Andrzej Wrzosek, Krystian Stawara, Patryk Jewiarz, Patryk Drożdż, Tomasz Piotrowski, Kacper Strzelec, Krzysztof Styczyński Opiekun: mgr Daniel Kurzawski

SP Wietrzychowice: Kamil Ptak, Kacper Nowak, Krystian Walasek, Sebastian Toboła, Tadeusz Zieliński, Maksymilian Baran, Paweł Krzemiński, Jakub Pająk, Maciej Kuska
Opiekun: Stanisław Nowak

SP Otfinów: Leon Piwowarczyk, Jakub Wielgus, Michał Wielgus, Mateusz Kupisz, Michał Łata, Maksymilian Tomczyk, Łukasz Popeć, Szymon Janeczek
Opiekun: Maria Kozik- Jasnosz

SP Odporyszów: Damian Grochowiec, Kwapniewski Hubert, Kaczówka Kacper, Tomoś Krystian, Sołtys Piotr, Kwaśniak Maciej, Dyczko Kacper, Cygan Oliwier
Opiekun: Michał Bogacz

Czas na zdrowie

W ramach realizacji projektu ,,Czas na zdrowie" odbył się turniej wiedzy i umiejętności pod hasłem ,,Tajemnice ciała człowieka". W konkursie uczestniczyli wszyscy uczniowie klas drugich. Na tym etapie klasowym uczniowie rozwiązywali test wiedzy z podstawowych zagadnień z anatomii i fizjologii człowieka. Do drugiego etapu zakwalifikowało się po troje uczniów z każdej klasy, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w poprzedniej edycji. Uczestnicy tego konkursu rywalizowali ze sobą w grupach na forum klas drugich oraz w obecności wicedyrektora i wychowawców klas. Trzeci etap obejmował zadania praktyczne m.in udzielanie pierwszej pomocy, rozpoznawanie składników odżywczych czy ułożenie piramidy żywieniowej. Uwieńczeniem turnieju było rozłożenie namiotu.

Zwyciężyła klasa IIc, drugie miejsce IIa, a na trzecim miejscu uplasowała się klasa IIb.

Konkurs przeprowadzili uczniowie klas trzecich, przy pomocy pań T. Urbanek i L. Janickiej. Promowanie idei zdrowego stylu życia poprzez fajną zabawę spotkało się z dużym zainteresowaniem i dobrym przyjęciem wśród młodzieży.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów
tel. 14 6782797
e-mail: gimnazjum.radlow@op.pl
spradlow@op.pl
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Zachować dla przyszłych pokoleń
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
DiAMEnT
Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Potrafię Więcej
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki

Losowa Fotka


Wycieczka do Niepołomic