Październik 28 2016 23:31:18
Szkoła
Nasi patroni
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorządy Uczniowskie
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Absolwenci Gimnazjum
Statut
Podręczniki
Pedagog Szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Europejski
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
Radiowęzeł
S.U. Gimnazjum
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas-szkoła podstawowa
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na pływalni
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe-szkoła podstawowa
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Śniadanie Daje Moc

Po raz drugi uczniowie klas I – III, rodzice i nauczyciele włączyli się do Programu Edukacyjnego „Śniadanie Daje Moc”.
Dnia 06.11.2015 r. uczniowie na sali gimnastycznej usiedli przy pięknie udekorowanych stołach, na których znajdowała się zdrowa żywność.
Każdy uczeń sam przygotowywał sobie śniadanie wybierając ulubione produkty.
Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu rodziców klas młodszych.
Grupa uczniów klas starszych przygotowała program artystyczny .
Program „Śniadanie Daje Moc” przyczynia się do:
• zwiększenia świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka;
• obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia;
• zaangażowania rodziców i nauczycieli w kwestie prawidłowego żywienia dzieci.
XI Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

5 listopada w Centrum Kultury, Sportu i Promocji Gminy Pleśna odbył się XI Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej „Legiony to żołnierska nuta”. W konkursie udział wzięło 14 szkół z powiatu tarnowskiego. Naszą szkołę reprezentował zespół wokalno-instrumentalny w składzie: Łucja Seremet, Marcin Zwierzyński, Weronika Hajdas, Adrian Kowal, Wiktor Krupa, Justyna Kołpa, Natalia Kołpa i Damian Łoboda. Uczniowie zaprezentowali dwie pieśni z czasów I i II wojny światowej. W swojej kategorii zespół zajął pierwsze miejsce. Warto podkreślić, że już po raz czwarty z rzędu uczniowie reprezentujący naszą szkołę mogą pochwalić się takim sukcesem. Uczniów do udziału w przeglądzie przygotował nauczyciel muzyki Mirosław Patulski.

Szkolna Kasa Oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej w Radłowie przystąpiła do konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym „Talenty dodajemy” w ramach Programu Talentowisko.Celem konkursu jest popularyzowanie wśród dzieci pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szcunku do pracy, a także wspieranie aktywności związanej z oszczędzaniem. Rozwijanie i uzupełnianie działań wynikającychz Programu Talentowisko – związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród dzieci poprzez edukację finansową. Propagowanie pracy zespołowej w tym szacunku do drugiego człowieka i umiejętności podziału zadań.

 

 

I Powiatowy konkurs na spot radiowy lub filmowy promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym

Dnia 3 listopada 2015 r. rozstrzygnięto I Powiatowy konkurs na spot radiowy lub filmowy promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym, którego organizatorem był Zespół Szkół w Zabawie. Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Po alkoholu rozum wysiada”. Jego idea wpisuje się w przypadające w tym czasie obchody Światowego Dnia Ofiar Wypadków Drogowych. Udział w konkursie zaktywizował młodzież do samodzielnego poszukiwania informacji i propagowania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.

Spośród licznych spotów jury wyłoniło zwycięzców:

 

I miejsce – nagroda w kwocie 500 zł  – Natalia Dulian ze szkoły w Radłowie;

II miejsce – Tomasz Misiaszek, Michał Motyka ze szkoły w Żabnie;

III miejsce – Patrycja Papuga, Przemysław Matraj, Izabela Golec, Jakub Stepek, Aleksandra Galas ze szkoły w Zalasowej.

Wyróżniono także 9 spotów, spośród których internauci wyłonią zwycięzcę. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia naszej strony na Facebooku (https://www.facebook.com/zszabawa) i oddanie głosu na swego faworyta. Wręczenie nagród odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie dnia 16.11.2015 r. w czasie gali finałowej poświęconej tej tematyce. Radio RDN Małopolska objęło medialny patronat nad konkursem.

 
Mały Mistrz

 

Radłowskie pierwszaki realizują program ,,Mały Mistrz” .

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Program Mały Mistrz jest realizowany w klasie IB od 1.09.2015r. pod opieką pani Barbary Chrzanowskiej i pani Danuty Grabskiej. Zajęcia odbywają  się systematycznie w wymiarze jednej godziny tygodniowo.. W trakcie zajęć realizujemy podstawowe założenia programu oraz przygotowywujemy dzieci poprzez szereg ćwiczeń do zdobywania kolejnych sprawności. W miesiącu październiku poddano uczniów zalecanym w projekcie testom: zwis na drążku, bieg wahadłowy 10x5 i marszobieg na dystansie 600m. Wyniki zostały udokumentowane- rozwój fizyczny można  śledzić na stronie Małego Mistrza. Podobne testy sprawnościowe zostaną powtórzone w miesiącu maju w celu  sprawdzenia przyrostu sprawności dzieci.
Uczniowie w ciągu całego roku szkolnego zdobywać będą poszczególne sprawności : TURYSTA (wycieczki w okolicach szkoły po najbliższej okolicy oraz wycieczka klasowa); GIMNASTYK(szereg ćwiczeń gimnastycznych i akrobatycznych zakończonych testem na odznakę gimnastyka), PIŁKARZ-KOSZYKARZ(duża liczba ćwiczeń z piłkami, podania, chwyty, rzuty, kozłowanie, rywalizacja, współdziałanie w grupie, test sprawności),LEKKOATLETA(zasób ćwiczeń kształtujących, ogólnorozwojowych, biegi, skoki, marszobiegi, rzuty różnymi piłkami do celu i na odległość, rywalizacja, zabawy bieżne, rzutne i skoczne); BADMINTONISTA, (ćwiczenia zręcznościowe, odbicia indywidualne na odległość i do celu, odbicia w dwójkach),SANECZKARZ.
 Przed rozpoczęciem testu każdy uczeń został zaznajomiony z techniką wykonania zadania. Uczniowie dowiedzieli się także dlaczego i w jakim celu przeprowadzany jest ten test.  W czasie wykonywania zadań uczniowie  świetnie się bawili i byli mocno zaangażowani w swoje działania. Wierzymy, że realizacja wyżej wymienionego programu przyczyni się do poprawy aktywności ruchowej a w konsekwencji stanu zdrowotnego dzieci .

 

Światowy Dzień Walki z Głodem

W dniu  27 października 2015 roku członkowie Szkolnego  Koła PCK przygotowali kiermasz ciast i ciastek  owocowych. Dochód przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom w ramach Światowego Dnia Walki z Głodem.

XIII Konkurs Piosenki Religijnej „ Śpiewać każdy może” .

Dnia 28 października 2015 roku w Jadownikach Mokrych odbył się już po raz XIII Konkurs Piosenki Religijnej . Z każdym rokiem konkurs staje się coraz bardziej popularny i pozyskuje nowych artystów. Myślą przewodnią tegorocznego konkursu było hasło „ Przyjaciele Pana Boga - święci i błogosławieni”. Gospodarzem spotkania był Ośrodek Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych. W tym roku konkurs został objęty Honorowym Patronatem Księdza Abp. Józefa Kowalczyka - Prymasa Seniora, który był gościem honorowym imprezy. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział uczniowie klasy IIa. Uczestnicy konkursu prezentowali piosenki opowiadające o świętych i błogosławionych, a także o tym jak żyć by zostać świętym. Wszystkie zespoły w nagrodę otrzymały pamiątkowe statuetki Świętego Jana Pawła II, dyplomy oraz słodycze. Dla artystów nagrodą było również pamiątkowe zdjęcie z honorowym gościem Księdzem Abp. Józefem Kowalczykiem. Opiekę nad dziećmi z Radłowa sprawowały panie Urszula Szczupał i Anna Dziodzio, Piękne, pamiątkowe zdjęcia dla nas wykonała pani Anna M. Kędzior.
certyfiksty

Przedszkole Publiczne w Radłowie otrzymało certyfikaty potwierdzające udział w projekcie proekologicznym, którego celem jest szerzenie wśród dzieci świadomości ekologicznej oraz projekcie dotyczącym poszerzania wiedzy na temat pór roku.

Złożenie wieńców w hołdzie poległym żołnierzom

Samorząd Uczniowski Gimnazjum przeprowadził akcję zbiórki zniczy oraz konkurs na wiązankę patriotyczną 30 października przedstawiciele SU złożyli wiązanki oraz zapalili symboliczne znicze na cmentarzu z I wojny światowej w Radłowie. Pozostałe zebrane znicze zostały rozdzielone pomiędzy uczniów oraz harcerzy, którzy zapalą je na cmentarzach wojskowych naszej gminy.

Cała Polska czyta dzieciom

Dnia 26.10.2015 r. grupa IV gościła mamę Izabelki, która w ramach akcji "Cała Polska czyta  dzieciom" czytała przedszkolakom piękne bajki. Dzieci z zaciekawieniem przysłuchiwały się przygodom niegrzecznego Marcinka oraz baśni "Stoliczku, nakryj się!". Na zakonczenie tego miłego spotkania, przedszkolaki zostały poczęstowane słodkościami. Pani Asi bardzo dziekujemy za poświęcony nam czas!

Klub Młodych Pasjonatów Książki

Na promocję publikacji o Miejskim Klubie Młodych Pasjonatów Książki złożyły się wystąpienia: Agnieszki Seremet i Katarzyny Baran podsumowujące półtoraroczną pracę klubu, spotkanie z Moniką Miśtak i Mateuszem Nasiadką – absolwentami szkoły, oraz uroczyste wręczenie książeczek członkom klubu. Promocja odbyła się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Radłowie, specjalnie na tę okazje przygotowaną. Artystycznemu spotkaniu towarzyszyła dyrekcja szkoły, nauczyciele, młodzież szkolna oraz muzyka zespołu „Celebrations” i ciekawa wystawa prac plastycznych Mateusza Nasiadki.
Nowowydana książeczka zawiera zbiór wybranych wierszy klubowiczów oraz mini powieść Julii Kuczek. Publikację opatrzyła wstępem Agnieszka Seremet, a posłowiem: Katarzyna Baran i Zbigniew Marcinkowski. Całość uzupełniona została zdjęciami z najważniejszych wydarzeń klubu. Książka znajdzie się w zbiorach biblioteki szkolnej w Radłowie, w gminnej sieci bibliotek publicznych oraz, jako egzemplarz obowiązkowy, w Bibliotece Jagiellońskiej i Bibliotece Narodowej.
Publikację udało się wydać dzięki wsparciu finansowemu: burmistrza miasta Zbigniewa Mączki, firmy „Conteko” Grzegorza Kuczka oraz firmy brukarskiej „Wiktoria” Roberta Bieryta. Wszystkim ambitnym twórcom i osobom, którzy wsparli wydanie pamiątkowej książeczki, bardzo dziękujemy.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Zachować dla przyszłych pokoleń
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
DiAMEnT
Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Potrafię Więcej
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Losowa Fotka


11 listopada
Wygenerowano w sekund: 0.08 1,817,469 unikalne wizyty