Szkoła
Nasi patroni
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorządy Uczniowskie
Hymn szkoły podstawowej
Absolwenci Gimnazjum
Statut
Podręczniki
Pedagog Szkolny
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Kółka i zajęcia dodatkowe
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowiej
Klub Europejski
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
Radiowęzeł
Spółdzielnia Uczniowska Grosik
Spółdzielnia Uczniowska Ciuchcia
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas-szkoła podstawowa
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na pływalni
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe-szkoła podstawowa
Zespół Regionalny
Zajęcia dziewiarskie
Sadzenie lasu
W dniu 6 marca 2014 roku grupa gimnazjalistów ( 23 osoby) pod opieką pań J. Małek i B. Chrzanowskiej wzięła udział po raz kolejny już w akcji sadzenia lasu. Posadzono około 2000 sadzonek drzew liściastych. Po ciężkiej pracy przyszedł czas na relaks przy ognisku. Współpracując, już systematycznie ,  z  panem leśniczym T. Niedzielskim, młodzież nasza uczy się odpowiedzialności i  dbałości o najbliższe środowisko naturalne. Cieszy fakt, że młodzież nasza bardzo chętnie angażuje  się w te działania  i zawsze jest bardzo dużo chętnych rąk  do pracy.
Rekrutacja

REKRUTACJA

Przedszkole Publiczne w Radłowie:

1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dla dzieci już uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie gminy Radłów – należy składać u dyrektora publicznego przedszkola do dnia 28.02.2014 r. – wzór deklaracji (wzór pdf)

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2014/2015 (dla dzieci rozpoczynających wychowanie przedszkolne w publicznym przedszkolu – składanie wniosku od 3 marca do 31 marca 2014 r. u dyrektora publicznego przedszkola) – wniosek o przyjęcie dziecka (wniosek pdf)

3. Upoważnienie do odbioru dziecka w publicznym przedszkolu – upoważnienie (upoważnienie).

Szkoła Podstawowa w Radłowie:

 

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły z urzędu – rodzice uczniów kl. I od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. składają w sekretariacie szkoły podstawowej deklarację – wzór deklaracji (zał. 1)
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej są przyjmowane do szkoły na wniosek rodzica składany do dyrektora szkoły – wzór wniosku (zał. 2)

 

 

Publiczne Gimnazjum w Radłowie:

 

  1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie gimnazjum są przyjmowane do szkoły z urzędu – rodzice uczniów kl. I od dnia 3 marca 2014 r. do 20 czerwca 2014 r.  składają w sekretariacie gimnazjum deklarację – wzór deklaracji (zał. 1)
  2. Dzieci zamieszkałe poza obwodem gimnazjum są przyjmowane do szkoły na wniosek rodzica składany do dyrektora gimnazjum – wzór wniosku (zał. 2)

 

załącznik 1

załącznik 2

Pokaz historyczny

6 marca 2014 w szkole podstawowej odbył się pokaz historyczny przedstawiony przez Grupę Artystyczną Rekonstrukto. W programie była prezentacja obyczajów epoki szlacheckiej, uzbrojenia i metod walki.

Lodowisko

Wyjazd uczniów szkoły podstawowej na sztuczne lodowisko do Wierzchosławic

Remont

W okresie ferii zimowych w Szkole Podstwowej w Radłowie przeprowadzono remonty głównych ciągów komunikacyjnych. Na obu klatkach schodowych od szatni po pierwsze piętro położone zostały płytki ceramiczne. Stare betonowe powierzchnie zostały wyłożone estetycznymi i bezpiecznymi flizami. Prace wykonała Firma Handlowo - Usługowa "Joanna" z Biskupic Radłowskich.

Szkolna Kasa Oszczędności

W roku szkolnym 2012/2013 Szkolna Kasa Oszczędności działająca przy Szkole Podstawowej w Radłowie brała udział w konkursie pod hasłem „Dzisiaj oszczędzam w SKO – jutro w Banku Spółdzielczym”.

Za zajęcie II miejsca otrzymała nagrodę rzeczową –

tablet OVERMAX 10.

 

Podziękowanie

Zabawa choinkowa

Dnia 1 lutego 2014 roku w szkole podstawowej odbyła się zabawa karnawałowa. Klasy 1-3 bawiły się od godziny 9.30 do godziny 12.30, natomiast uczniowie klas 4-6 w godzina popołudniowych.

Dzieciom z klas młodszych przygrywał na instrumencie pan Grzegorz Gawełek, który został zaproszony przez Radę Rodziców, a starsi uczniowie zaplanowali sobie dyskotekę.  Uczniowie wraz z rodzicami przygotowali na bal przepiękne stroje.

Zabawa przebiegała w bardzo miłej atmosferze. W tańcach uczestniczyły nie tylko dzieci, ale również wychowawcy i rodzice uczniów. W czasie zabawy przeprowadzone były konkursy na najładniej tańczącą parę, taniec z balonikiem i najbardziej pomysłowy strój. Najtrudniej było rozstrzygnąć ostatni konkurs, gdyż stroje były bardzo piękne i pomysłowe. Jury wybrane spośród rodziców zdecydowało, że wszystkim należą się wyróżnienia. Uczniowie za udział w konkursach otrzymali słodycze ufundowane przez Radę Rodziców. W klasach rodzice przygotowali  dla wyczerpanych tańcem pociech smaczny poczęstunek. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami  przygotował wystrój sali gimnastycznej.

Spotkanie z podróżnikiem

31.01.2014 w Zespole Szkół odbyło się spotkanie z podróżnikiem Samuelem Kempskim, który opowiadał o krajach afrykańskich.

Jeżdżę z głową

JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ” – PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Gmina Radłów po raz kolejny przystąpiła do projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą „Jeżdżę z głową”.

W programie uczestniczy 24 uczniów klas III-IV z dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Radłów, którzy nie umieją jeździć na nartach na podstawie zgłoszenia chęci uczestnictwa w Projekcie.

Projekt ma na celu przede wszystkim nabycie przez najmłodszych umiejętności i podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach, wzrost bezpieczeństwa młodych Małopolan poprzez edukację w zakresie bezpiecznego korzystania z tras i stoków narciarskich oraz nabycia nawyku jazdy w kasku, jak i poprawę kondycji i podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów małopolskich szkół podstawowych.

Projekt ten został sfinansowany ze środków gminnych jak również  ze środków Województwa Małopolskiego, który jest inicjatorem projektu. Łączna wartość projektu to 19 880 zł, z czego środki z Województwa Małopolskiego to 7 950 zł, a środki własne gminy 11 930 zł. Rodzice uczniów biorących udział w projekcie poniosą częściowy koszt realizacji zajęć w wysokości 100,00 zł za 1 ucznia.

 

 Dla uczniów zorganizowane będzie łącznie 12 wyjazdów jednodniowych. Grupy będą pobierać naukę od profesjonalnych instruktorów nauki jazdy na nartach. Opiekunem grup będzie Pan Kamil Sobota.  Zajęcia odbywać się będą w dniach 01.02.2014 do 14.02.2014.

Nauka jazdy na nartach odbywać się będzie na stoku narciarskim „JURASÓWKA”                        w Siemiechowie.

 

 

 

 

 

Podboje Ameryki

Dnia 30 stycznia 2014 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w II Międzygminnym Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, zorganizowanym przez nauczycieli -  anglistów  Zespołu  Szkół w Zabawie.  W tegorocznej edycji tematem przewodnim były Stany Zjednoczone Ameryki. Uczniowie zainteresowani tą tematyką przystąpili w grudniu do etapu szkolnego , który wyłonił liderów: Annę Bilską i Krystiana Radamskiego z klasy IIIa. Opanowali oni szeroki zakres wiedzy z historii, geografii, atrakcji turystycznych i obyczajów tego wielokulturowego państwa. Zdobyte wiadomości zaprocentowały  uzyskaniem wysokich wyników na teście  w tej międzygimnazjalnej rywalizacji , a Ani Bilskiej zagwarantowały I miejsce w konkursie.   Dobra znajomość języka angielskiego z pewnością  ułatwiła poszerzanie wiedzy  o kulturze amerykańskiej    i utwierdziła uczniów w przekonaniu, że warto uczyć się tego języka. Język jest częścią kultury a całe bogactwo kulturowe krajów anglojęzycznych jest jak bonus dla tych , którzy nie ustają w dążeniach do językowej biegłości .

Ani Bilskiej serdecznie gratulujemy!

Joanna Małek

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów
tel. 14 6782797
e-mail: gimnazjum.radlow@op.pl
spradlow@op.pl
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Zachować dla przyszłych pokoleń
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
DiAMEnT
Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Potrafię Więcej
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Losowa Fotka


Wigilia