Sierpień 10 2020 23:44:00
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Otwarcie Orlika

20.04.2012 r. odbyło się otwarcie kompleksu boisk - Moje Boisko ORLIK 2012. Uroczystość rozpoczął Pan Paweł Jachimek, a następnie Burmistrz Pan Zbigniew Mączka powitał przybyłych gości, w tym Pana prof. dr hab. Edwarda Mleczko – Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Panią Urszulę Augustyn i Pana Roberta Wardzałę – Posłów na Sejm RP, Pana Bolesława Łączyńskiego – Radnego Województwa Małopolskiego, Księdza Janusza Maziarkę Proboszcza parafii radłowskiej, Pana Marka Podrazę – Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Panią Alinę Bagińską – Kierownika Delegatury UMWM w Tarnowie, Panią Halinę Skalską z Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Przedstawicieli Policji Pana Krzysztofa Sarkowicza oraz Pana Piotra Habla, Pana Artura Sarnata oraz Grzegorza Patera Piłkarzy Wisły Kraków, Pana Jacka Klimka – Dyrektora firmy Panorama II – wykonawcy robót, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Radłów oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Radnych Rady Miasta i Gminy Radłów z Panem Piotrem Kaperą Przewodniczącym Rady, Sołtysów Gminy Radłów oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Radłów, Dyrektorów Szkół Publicznych i Niepublicznych Gminy Radłów oraz Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, Przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Szkół w Radłowie, Przedstawicieli Klubów Sportowych z terenu Gminy Radłów, nauczycieli, pracowników i uczniów tutejszej szkoły oraz wszystkich uczestniczących w tej uroczystości. Po kilku słowach wstępu Pan Paweł Jachimek przedstawił pokrótce etapy realizacji inwestycji. Następnie odbyła się cześć artystyczna, występy taneczne uczennic klas III gimnazjum prowadzonych przez Panią Barbarę Chrzanowską i spektakl pt. „Magiczny powrót sportu”, który przedstawili uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej wg scenariusza Pani Doroty Stono oraz Pani Danuty Sygnarowicz. Później wszyscy udali się na zewnątrz, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Burmistrz jeszcze raz powitał wszystkich, a szczególnie młodzież: „…to dla Was został stworzony ten obiekt…, życzę Wam przyjemnego spędzania czasu i zadowolenia z każdego sukcesu, nawet najmniejszego". Zaproszeni goście skierowali parę słów do zebranych oraz przekazali na rzecz kompleksu przywiezione ze sobą prezenty. Pan prof. Edward Mleczko w imieniu własnym oraz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego - prof. dr hab. Andrzeja Klimka przeczytał list intencyjny skierowany do młodzieży i Burmistrza Miasta i Gminy Radłów. Pan Marek Urbanek – Dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie oraz Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli Burmistrzowi i Przedstawicielom Samorządu Wojewódzkiego bukiety kwiatów w dowód wdzięczności za realizację tak pięknego obiektu, który będzie służył w szczególności dzieciom i młodzieży. Po części oficjalnej nadszedł czas na rozrywkę: występ Cheerleaderek przygotowany przez Monikę Mączkę i pokaz freestyle’a z piłką w wykonaniu Roberta Guzika. Niespodzianką spotkania były rzuty karne do bramki, w której stanął Pan Artur Sarnat. Chętnych do strzałów nie brakowało. Później odbył się jeszcze trening „Orlików Radłów” prowadzony przez znanych piłkarzy. Uroczystość zakończył występ orkiestry dętej uczniów Zespołu Szkół w Radłowie prowadzonej przez Pana Mirosława Patulskiego.

Dzień Ziemi

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi przebiegające pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” przypadły na dzień 22 kwietnia.  Z tej okazji  w naszej szkole odbył się krótki apel poświęcony  zrównoważonej konsumpcji oraz możliwościom pozyskiwania przyjaznych środowisku i ludziom źródeł energii. Ważnym akcentem obchodów był  konkurs wiedzy „ Alternatywne źródła energii” przeprowadzony wśród trzecioklasistów, w którym najlepszymi  okazali się: Krzysztof Borkowski z klasy III d – I miejsce, Karolina Rojek również z klasy III d – II miejsce, oraz Dominik Jurek i Wojtek Stelmach ex eque III miejsce, obaj z klasy III b.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Otwarcie Orlika

Najbardziej przyjazne przedszkole

Projekt Etnolog

W Zespole Szkół w Radłowie odbyło się uroczyste zakończenie projektu „Etnolog-zaloguj się na ludowo”. Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie poznali niezwykłych ludzi ich twórczość oraz lokalne tradycje. Poprzez zaangażowanie w życie społeczności lokalnej poznali  oryginalność, wyjątkowość i bogactwo kultury, którą przez stulecia tworzyli ich przodkowie. W programie znalazły się m.in.: multimedialna prezentacja uczniów ukazująca bogactwo kultury duchowej i materialnej naszego regionu, koncert muzyki i tańca ludowego w wykonaniu uczniów ZS oraz spotkanie z Tadeuszem Kowalem - malarzem  i rzeźbiarzem z Woli Radłowskiej. Artysta opowiedział o swojej pracy twórczej, przedstawił swoją wystawę oraz zwrócił się do młodzieży, by pielęgnowała tradycję ludową, by się jej nie wstydziła. Zachęcał młodzież do podejmowania pracy w rozwijaniu swoich talentów, wyrzeczeń i trudu, by żyć zgodnie z etyką chrześcijańską. W spotkaniu uczestniczył burmistrz miasta Zbigniew Mączka oraz Anna Błażej z Biskupic Radłowskich - lokalna animatorka kultury i długoletnia szefowa Klubu Seniora.

Program „Etnolog-zaloguj się na ludowo” był realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr

Dnia 28.03.2012 r. uczniowie klas 1a,1b,2a i 3a odbyli wycieczkę do Żabna do MDK na spektakl teatralny "Piotruś Pan i piraci"

Potrafię więcej

Projekt „Potrafię więcej- zajęcia dla uczniów i uczennic szkół podstawowych klas I-III z terenu Gminy Radłów”


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Od  1.02.2012r do 31.05.2013r realizowany jest projekt „Potrafię więcej- zajęcia dla uczniów i uczennic szkół podstawowych klas I-III z terenu Gminy Radłów”
Projekt obejmuje realizację zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Radłowie, Niwce, Biskupicach Radłowskich, Woli Radłowskiej, Zabawie dla uczniów/uczennic z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy,  z wadami postawy oraz zajęcia dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych oraz wyjazdy na basen do Dąbrowy Tarnowskiej.
Udział Beneficjentów w zajęciach jest bezpłatny.
Wszystkich informacji  udziela Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych.
 Zapraszamy uczniów/uczennice do udziału w zajęciach.

                                                                          Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów
przydatne linki:
www.efs.gof.pl
www.pokl.wuo-krakow.pl
www.gminaradlow.pl

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powitanie wiosny

Wczoraj, tj. we Wtorek,  20 marca, przyszła do nas Wiosna!


Co więcej, ma zamiar pozostać na dłużej, co niewątpliwie zawdzięczamy pięknym strojom powitalnym naszych uczennic i uczniów!


Dziękujemy dzieciom z klas pierwszych, drugich i dziewczynkom z klasy V a za pomysłowe kreacje!
W konkursie na najpiękniejszy strój wiosenny wyróżnienia otrzymały:


Kaja Soboń  klasa IIa
Martynka Kwiecień  klasa IIb
Anita Tomaszek  klasa Va

Gratulujemy!

Marzanna 2012

XLIV Złaz Powitanie Wiosny "Marzanna 2012"

21.03.2012

III miejsce w konkursie na najładniejszą Marzannę.

Wycieczka do Wieliczki

W dniu 20 marca 2012 r. klasy IIIa, IIIb, i Ia pod opieką p. Danuty Grabskiej, Ewy Kumięgi i Urszuli Szczupał pojechały na wycieczkę do kopalni soli w Wieliczce.
Pod opieką 2 przewodników zwiedziliśmy kopalnię, dowiedzieliśmy się wiele na temat wydobywania soli w dawnych i obecnych czasach, obejrzeliśmy eksponaty w muzeum.
W trakcie zwiedzania zjedliśmy smaczny obiad. Zaopatrzeni w ciekawe pamiątki, zadowoleni z wycieczki powróciliśmy do Radłowa.

Sukces naszego ucznia

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Marzanna 2017
Wygenerowano w sekund: 0.11 6,185,521 unikalne wizyty