Listopad 18 2019 13:00:36
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Szkoła do hymnu
W piątek , 8 listopada 2019 r . o godzinie 11:11 , w ramach świętowania 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości , uczniowie naszej szkoły odśpiewali hymn narodowy. Inicjatorem akcji pt. ,,Szkoła do hymnu ‘’ było Ministerstwo Edukacji Narodowej.
„Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”- klasa 3a.

Po raz pierwszy w tym roku nasza szkoła przystąpiła do konkursu „ Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego inicjatorem i fundatorem nagród jest sieć sklepów Biedronka. Celem tego konkursu było wyrobienie u dzieci nawyku codziennego głośnego czytania, a także rozwijanie świadomości ekologicznej. Uczniowie otrzymali Dzienniczki czytania, które zapełniali naklejkami po przynajmniej 10 minutowym głośnym czytaniu w domu. Trzecioklasiści realizowali zagadnienia według przygotowanych scenariuszy . Odbyli wycieczkę do radłowskiego parku. Obserwowali przyrodę, słuchali śpiewu ptaków, rozpoznawali drzewa, obserwowali warstwową budowę roślin. Wzięli udział w spotkaniu z panem leśniczym, którego organizatorem była klasa 3b z wychowawcą. Wysłuchali ciekawych opowieści na temat lasu, zwierząt tam żyjących, pracy leśnika. Uczestniczyli w sadzeniu dębu na placu szkolnym. Każdy uczeń w czasie zajęć zasadził swojego dęba. Dzieci w czasie zajęć słuchały opowiadań R. Piątkowskiej pt.”Gang Słodziaków”. Na podstawie opowiadań dowiedziały się jak ważna jest przyjaźń, przyjaciele dzięki którym łatwiej jest realizować własne marzenia. Wykonały swoje Słodziaki- bohaterów opowiadania z różnych materiałów ,które można poddać recyklingowi. Po każdych zajęciach dzieci musiały posegregować pozostające resztki niewykorzystanych materiałów. Słodziaki ozdobiły Magiczne Drzewo. Ostatnim elementem udziału w konkursie było zorganizowania Dnia Głośnego Czytania w naszej klasie, które odbyło się 30 października 2019 roku. Uczniowie 3a zaprosili swoich młodszych kolegów klasy 2b wraz wychowawcą panią Danuta Grabską. Trzecioklasiści pięknie czytali swoim kolegom o przygodach Słodziaków. Do wspólnego czytania włączyli się również uczniowie klasy drugiej, a także pani Grabska.
WYJAZD NA SPEKTAKL „DZIADY”
„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło się waszym filozofom”
W. Szekspir

Dnia  30 października 2019 roku uczniowie klas starszych naszej szkoły wyjechali do Tarnowa na spektakl teatralny pt. ,, Dziady” cz. II. Sztukę przedstawili aktorzy Teatru Współczesnego w Krakowie. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia przedstawienia zrealizowanego na postawie utworu Adama Mickiewicza, znajdującego się w kanonie lektur obowiązkowych.
Słowiański obrzęd poświęcony duchom zmarłych przedstawiony został w formie niezwykłego widowiska, które przybliżyło naszym uczniom podstawowe wartości zawarte w dramacie Adama Mickiewicza. Wrażenia dopełniły efekty specjalne, które spotęgowały tajemniczą atmosferę przycmentarnej kaplicy.
Spektakl w niebanalny sposób przybliżył nam klasykę polskiej literatury. Była to także okazja do refleksji nad życiem doczesnym i przemijaniem.
Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce
30 X 2019 r. klasy Ia Ib i IIa uczestniczyły w wycieczce do Kopalni Soli w Wieliczce. Dzieci wzięły udział w zajęciach warsztatowych – „Od kopacza do górnika”, prowadzonych w ekspozycji podziemnej Muzeum Kopalni na poziomie III. Zajęcia miały charakter interaktywnego spaceru, w czasie którego dzieci w formie zabawy zmierzyły się z pracami dawnych górników, dowiedziały się, jakie umiejętności przydają się w tym zawodzie, podejmowały górnicze wyzwania oraz poznawały górnicze zwyczaje. Miłym akcentem na zakończenie wycieczki były zakupy pamiątek na pobliskim bazarku.
MISTRZOWIE POWIATU TARNOWSKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
29 października 2019 r. reprezentacja chłopców z naszej szkoły brała udział w Finale powiatowym Igrzysk Dzieci w halowej piłce nożnej. W zawodach startowały 4 najlepsze szkoły z powiatu tarnowskiego: Zakliczyn, Koszyce Małe, Tuchów i Radłów. Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym". W pierwszym meczu nasi chłopcy pokonali Zakliczyn 4:1 (Paweł Jonak x 2, Bartosz Bocoń, Patryk Ligęza). Następnie pewnie wygrali z Koszycami Małymi 2:0 (Hubert Ogar, Patryk Ligęza). W ostatnim spotkaniu okazali się lepsi od SP Tuchów i wygrali 1:0 (Bartosz Bocoń). Zwycięstwo w całych zawodach zapewniło naszej reprezentacji awans do zawodów rejonowych.
Skład: Jan Mikuta, Paweł Jonak, Mikołaj Sygnarowicz, Hubert Ogar, Patryk Ligęza, Karol Patuła, Karol Nowak, Bartosz Bocoń, Igor Gajdur.
Opiekun zespołu: p. Rafał Kijak
„Ustąp! Nie bądź dzban!”
Młodzież naszej szkoły bierze udział w powiatowym konkursie związanym z bezpieczeństwem w ruchu drogowym pt: „Ustąp! Nie bądź dzban!" Trzy spoty filmowe naszej szkoły zostały zakwalifikowane do rozgrywki finałowej i walczą o głosy internautów. Gorąco zachęcamy do wsparcia dziecięcej twórczości; w tym twórczości uczniów naszej szkoły, oddania głosu na spot nr 3, nr 2 i nr 1 oraz „zalajkowania" tych filmików na platformie https://www.facebook.com Zespołu Szkół w Zabawie.
https://www.facebook.com/zszabawa/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCGh6pxovDKai5MXcYQRjRVmAgHsSYu87wxphvDHV8NyLak5eX5GJ4WHEwoheSIeKCis4u7FIttDQXN
Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce.

30 X 2019 r. klasy Ia Ib i IIa uczestniczyły w wycieczce do Kopalni Soli w
Wieliczce. Dzieci wzięły udział w zajęciach warsztatowych – „Od kopacza do
górnika”, prowadzonych w ekspozycji podziemnej Muzeum Kopalni na
poziomie III. Zajęcia miały charakter interaktywnego spaceru, w czasie którego
dzieci w formie zabawy zmierzyły się z pracami dawnych górników, dowiedziały
się, jakie umiejętności przydają się w tym zawodzie, podejmowały górnicze
wyzwania oraz poznawały górnicze zwyczaje. Miłym akcentem na zakończenie
wycieczki były zakupy pamiątek na pobliskim bazarku.
NAGRODA DLA PANI DANUTY SYGNAROWICZ

14 października 2019 roku Pani Danuta Sygnarowicz – nauczycielka języka polskiego – otrzymała NAGRODĘ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Serdecznie gratulujemy.
NAGRODZONO NASZYCH ABSOLWENTÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI!

25 października bieżącego roku w budynku remizy OSP w Radłowie odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagród Burmistrza Radłowa dla uzdolnionej młodzieży. Pan burmistrz Zbigniew Mączka oraz przewodniczący Rady Miasta pan Piotr Kapera w obecności, rodziców, dyrektorów szkół i zaproszonych gości wręczali dyplomy, pamiątkowe statuetki oraz nagrody pieniężne najlepszym z najlepszych. Miło nam poinformować, że wśród nagrodzonych znaleźli się absolwenci, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku.
Za wysokie wyniki w nauce nagrodę otrzymali: Mikołaj Sygnarowicz, Kinga Jabłoniec, Karolina Cegielska, Zuzanna Cegielska, Kacper Filarski, Jagoda Tracz, Julia Chmura, Małgorzata Szklanny, Wiktoria Polak, Natalia Patulska, Zuzanna Patulska, Bartosz Nowak.
Samuel Padło i Gabriel Cela zostali nagrodzenia za bardzo dobry wynik na egzaminie ósmoklasisty. Kacper Gawron otrzymał nagrodę za tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu z Fizyki, Chemii i Biologii. Wszystkie te konkursy były organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
Liczna była grupa tych, którzy otrzymali Nagrodę Burmistrza Radłowa za osiągnięcia sportowe. Są to: Nikodem Miśtak, Karol Nowak, Konrad Kuczek, Kamil Gębski, Dominik Sikoń, Szymon Ryglicki, Bartosz Bocoń, Igor Gajdur i Karol Patuła.
Sebastian Wąsowski, Dominik Szara, Artur Babło, Amelia Kiełbania, Julia Chmura, Jan Kapera, Maria Jonak, Roland Gębarowski, Wiktoria Cichońska Oliwia Kuczek, Amelia Chaber i Paweł Jonak to drużyna, która zajęła I miejsce w Wojewódzkim Konkursie na Projekt Edukacyjny zatytułowany „Jan Paweł II – człowiek wielu pasji” i to osiągnięcie spowodowało, że wymienieni uczniowie zostali wyróżnieni Nagrodą Burmistrza.
Za wyróżnienia w konkursach wokalnych nagrodę otrzymała Kamila Witek, która uświetniła uroczystą galę swoim śpiewem.
Burmistrz Radłowa wręczał też nagrody nauczycielom, a wśród nich znaleźli się pani Teresa Urbanek, pani Lucyna Janicka oraz pan Jacek Gołas. Gratulacje od Włodarza naszego miasta otrzymała pani Danuta Sygnarowicz – uhonorowana z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrodą Małoplskiego Kuratora Oświaty.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie GRATULUJEMY!
BIEG PATROLOWY HARCERZY

Kolejna zbiórka naszej drużyny miała charakter biegu patrolowego, a jej głównym celem było sprawdzenie wiedzy i umiejętności harcerzy. Uczestnicy otrzymali zakodowane zadania, które należało wykonać w czasie dojścia do punktu docelowego. Druhny i druhowie wykazali się pomysłowością, inicjatywą oraz zaangażowaniem i bez większych problemów poradzili sobie z wyzwaniem. Podsumowaniem biegu patrolowego były gry i zabawy sprawnościowe oraz wspólne grillowanie.
GODZINA KODOWANIA
Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Szkoła Podstawowa
tel. 146782797
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Wycieczka do Zakopanego
Wygenerowano w sekund: 0.12 5,444,261 unikalne wizyty