Luty 19 2019 03:31:24
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Europejski
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
Radiowęzeł
S.U. Gimnazjum
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas-szkoła podstawowa
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia na pływalni
Zajęcia sportowe
Zajęcia sportowe-szkoła podstawowa
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
Wschodnia Małopolska na rowerze

Wszystkich miłośników rowerów zapraszamy na rajd rowerowy „WSCHODNIA MAŁOPOLSKA NA ROWERZE”. Startujemy 1 czerwca z Rynku w Radłowie. Zbiórka o godzinie 9:00. Trasa przejazdu to Radłów – Glów – Biskupice Radłowskie – Zabawa – Wał-Ruda – Wola Radłowska – Brzeźnica – meta Dom ludowy na Brzeźnicy. Na zakończenie napoje chłodzące oraz poczęstunek.

Zapraszamy !

REGULAMIN

RAJD ROWEROWY WSCHODNIA MAŁOPOLSKA NA ROWERZE


ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu „

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu „START” w Radłowie

Zespół Szkół w Radłowie

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

 

   1. Cel: propagowanie turystyki rowerowej wśród młodzieży oraz starszych.

Popularyzacja szlaku turystycznego „WSCHODNIA MAŁOPOLSKA NA ROWERZE „LGD „Kwartet na Przedgórzu”

Zwiedzanie zabytków historycznych, kultu religijnego, podziwianie zabudowy wiejskiej poszczególnych sołectw na trasie przejazdu.

   1. Do rajdu rowerowego zgłaszać się mogą: szkoły podstawowe, gimnazja, organizacje sportowe lub działacze sportowi. Szkoły zabezpieczają opiekunów grupy rowerowej. Grupa może liczyć 5 osób z jednaj szkoły, od klasy IV.
   2. Rajd odbędzie się dnia 01.06.2012 r. Miejsce zbiórki: Radłów – Rynek koło ratusza, godzina 9:00.
   3. W rajdzie uczestniczyć mogą osoby, które mają karty rowerowe oraz rowery sprawne technicznie uprawniające do poruszania się po drogach publicznych.
   4. Trasa przejazdu to: strat – Radłów – Glów – Biskupice Radłowskie – Zabawa – Wał Ruda – Wola Radłowska – Brzeźnica – Dom Ludowy – meta rajdu.
   5. Długość trasy do przejazdu – 25 km.

Czas przejazdu – 5 godz.

   1. Zgłoszenia uczestników rajdu proszę składać do dnia 26.05.2012 r do godz. 15:00 pod numerem tel. 014 6782036.
   2. Każdy niepełnoletni uczestnik rajdu musi posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w rajdzie.
   3. Każdy uczestnik rajdu otrzyma napoje chłodzące oraz poczęstunek na zakończenie rajdu.

10.  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Radłów biega

Po raz pierwszy, w ramach akcji „Polska biega” 19 maja w Brzeźnicy, odbędzie się Mini Maraton Radłowski „Radłów biega”.
Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach:
- przedszkolaki – dystans 50 metrów
- szkoła podstawowa, klasy I – III - 200 metrów
- szkoła podstawowa, klasy IV – VI – 400 metrów
- gimnazjum, klasy I – III – 800 metrów
Kategoria OPEN (młodzież klas ponadgimnazjalnych i wyżej) – 4 kilometry
Miejsce startu dla przedszkolaków oraz klas I – III to Dom Ludowy w Brzeźnicy.
Miejsce startu w kategoriach klasy I – IV, gimnazjum oraz kategoria Open to Leśniczówka w Brzeźnicy.

Po zakończonym biegu organizatorzy zapraszają na darmowe napoje chłodzące oraz kiełbasę z grilla.

Godzina 9:30 zbiórka uczestników. Godzina 10:00 Start

Spotkanie z P. Ewą Chotomską

10 maja 2012 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Radowie odbyło się spotkanie uczniów klas I-III SP w Radłowie z Panią Ewą Chotomski, autorką tekstów piosenek dla dzieci, między innymi: „Mydło lubi zabawę”, „Moja fantazja”, „Myj zęby”.

Ewa Chotomski to również scenarzystka programów telewizyjnych (Tik-Tak, Domowe przedszkole), reżyserka wideoklipów, kierownik zespołu dziecięcego „Fasolki”.

Wycieczka do Bochni

Dnia  8 maja 2012 roku uczniowie klasy 1a i 1b wraz z rodzicami i wychowawcami uczestniczyli w wycieczce do kopalni soli w Bochni.

Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat pracy górników, poznały narzędzia jakimi dawniej posługiwali się w pracy górnicy. Usłyszały legendy o Św. Barbarze- patronce górników i legendę o Św. Kindze. Zwiedziły podziemną kaplicę, a także pływały łodzią. Dzieci pierwszy raz miały okazję być pod ziemią na głębokości 212 metrów.

Obchody Dnia Patrona

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

 

Święto Patrona Szkoły to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Możemy bowiem upamiętnić postać Stanisława Hozjusza – wybitnego humanisty doby Odrodzenia. Słuchając montażu słowno-muzycznego, pragnęliśmy odnowić w  pamięci żywot, czyny i prace wiekopomne kardynała , które go czynią jedną z najwybitniejszych postaci dziejowych Polski. Patronat Stanisława Hozjusza zobowiązuje nas do podjęcia wielkiego duchowego dziedzictwa, jakie nam pozostawił.

Zaproszenie na tegoroczne obchody święta szkoły przyjęła prof. dr hab. Ewa Danowska – prac. naukowy Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Pani Profesor wspominała lata szkolne spędzone w Radłowie oraz opowiedziała o swojej pracy naukowej. W wystąpieniu zachęcała młodzież do stawiania sobie wysokich wymagań i przekonywała, że najlepszą inwestycją dla młodego człowieka jest wykształcenie.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili także: wiceburmistrz Wiesław Armatys, kierownik ZOSiP Konrad Rudziński, przewodniczący Rady Rodziców Adam Radamski i wicedyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa Zbigniew Marcinkowski.

 

Obchody Święta Narodowego

Kreatywny Nauczyciel

W dniu 11.04.2012 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli został rozstrzygnięty Regionalny Konkurs "Kreatywny Nauczyciel". Celem trzeciej edycji Konkursu, nad którą honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty, było propagowanie przykładów dobrej praktyki pedagogicznej w zakresie rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej i dramatycznej, a także wrażliwości, kreatywnego myślenia i twórczego działania uczniów.

I miejsce w kategorii szkół podstawowych:

Dorota Stono i Danuta Sygnarowicz - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie za przedsięwzięcie "Teatrem uskrzydleni"

Otwarcie Orlika

20.04.2012 r. odbyło się otwarcie kompleksu boisk - Moje Boisko ORLIK 2012. Uroczystość rozpoczął Pan Paweł Jachimek, a następnie Burmistrz Pan Zbigniew Mączka powitał przybyłych gości, w tym Pana prof. dr hab. Edwarda Mleczko – Prorektora Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Panią Urszulę Augustyn i Pana Roberta Wardzałę – Posłów na Sejm RP, Pana Bolesława Łączyńskiego – Radnego Województwa Małopolskiego, Księdza Janusza Maziarkę Proboszcza parafii radłowskiej, Pana Marka Podrazę – Członka Zarządu Powiatu Tarnowskiego, Panią Alinę Bagińską – Kierownika Delegatury UMWM w Tarnowie, Panią Halinę Skalską z Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Przedstawicieli Policji Pana Krzysztofa Sarkowicza oraz Pana Piotra Habla, Pana Artura Sarnata oraz Grzegorza Patera Piłkarzy Wisły Kraków, Pana Jacka Klimka – Dyrektora firmy Panorama II – wykonawcy robót, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Radłów oraz Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych, Radnych Rady Miasta i Gminy Radłów z Panem Piotrem Kaperą Przewodniczącym Rady, Sołtysów Gminy Radłów oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla Radłów, Dyrektorów Szkół Publicznych i Niepublicznych Gminy Radłów oraz Zastępcę Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, Przedstawicieli Rady Rodziców Zespołu Szkół w Radłowie, Przedstawicieli Klubów Sportowych z terenu Gminy Radłów, nauczycieli, pracowników i uczniów tutejszej szkoły oraz wszystkich uczestniczących w tej uroczystości. Po kilku słowach wstępu Pan Paweł Jachimek przedstawił pokrótce etapy realizacji inwestycji. Następnie odbyła się cześć artystyczna, występy taneczne uczennic klas III gimnazjum prowadzonych przez Panią Barbarę Chrzanowską i spektakl pt. „Magiczny powrót sportu”, który przedstawili uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej wg scenariusza Pani Doroty Stono oraz Pani Danuty Sygnarowicz. Później wszyscy udali się na zewnątrz, gdzie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu. Burmistrz jeszcze raz powitał wszystkich, a szczególnie młodzież: „…to dla Was został stworzony ten obiekt…, życzę Wam przyjemnego spędzania czasu i zadowolenia z każdego sukcesu, nawet najmniejszego". Zaproszeni goście skierowali parę słów do zebranych oraz przekazali na rzecz kompleksu przywiezione ze sobą prezenty. Pan prof. Edward Mleczko w imieniu własnym oraz Rektora Akademii Wychowania Fizycznego - prof. dr hab. Andrzeja Klimka przeczytał list intencyjny skierowany do młodzieży i Burmistrza Miasta i Gminy Radłów. Pan Marek Urbanek – Dyrektor Zespołu Szkół w Radłowie oraz Przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli Burmistrzowi i Przedstawicielom Samorządu Wojewódzkiego bukiety kwiatów w dowód wdzięczności za realizację tak pięknego obiektu, który będzie służył w szczególności dzieciom i młodzieży. Po części oficjalnej nadszedł czas na rozrywkę: występ Cheerleaderek przygotowany przez Monikę Mączkę i pokaz freestyle’a z piłką w wykonaniu Roberta Guzika. Niespodzianką spotkania były rzuty karne do bramki, w której stanął Pan Artur Sarnat. Chętnych do strzałów nie brakowało. Później odbył się jeszcze trening „Orlików Radłów” prowadzony przez znanych piłkarzy. Uroczystość zakończył występ orkiestry dętej uczniów Zespołu Szkół w Radłowie prowadzonej przez Pana Mirosława Patulskiego.

Dzień Ziemi

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Ziemi przebiegające pod hasłem „Dobra energia dla wszystkich” przypadły na dzień 22 kwietnia.  Z tej okazji  w naszej szkole odbył się krótki apel poświęcony  zrównoważonej konsumpcji oraz możliwościom pozyskiwania przyjaznych środowisku i ludziom źródeł energii. Ważnym akcentem obchodów był  konkurs wiedzy „ Alternatywne źródła energii” przeprowadzony wśród trzecioklasistów, w którym najlepszymi  okazali się: Krzysztof Borkowski z klasy III d – I miejsce, Karolina Rojek również z klasy III d – II miejsce, oraz Dominik Jurek i Wojtek Stelmach ex eque III miejsce, obaj z klasy III b.  Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Otwarcie Orlika

Najbardziej przyjazne przedszkole

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Losowa Fotka


Dzień Mamy i Taty
Wygenerowano w sekund: 0.10 4,193,844 unikalne wizyty