Sierpień 22 2019 16:11:39
Szkoła
RODO
Patron
Przedszkole
Misja szkoły
Certyfikaty
Nauczyciele
Rada Rodziców
Samorząd uczniowski
Szkolny Regulamin Oceniania
Hymn szkoły podstawowej
Statuty
Pedagog szkolny
Psycholog
Logopeda
Biblioteka
Świetlica
Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej
Konkursy i osiągnięcia gimnazjalistów
Uroczystości i imprezy szkolne
Rozkład przerw
Plan lekcji
Galeria zdjęć
Rekrutacja
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Stołówka
Zamówienia publiczne
Sprawozdania finansowe
Projekty szkolne
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Zachować dla przyszłych pokoleń
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
DiAMEnT
Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Organizacje szkolne
Chórek szkolny
Gazetka szkolna Spinacz
Harcerstwo
Koło teatralne
Klub Historyczny im. Armii Krajowej
Klub Socratesa
Klub Młodych Pasjonatów Książki
Orkiestra
ORLIK
SKO
Szkolne koło Caritas
Szkolne koło PCK
Szkolne koło PTTK
Zajęcia sportowe
Zespół Ludowy
Zajęcia dziewiarskie
Wolontariat
10-lecie Szkolnego Koła PTTK

05.12.2012 w budynku Zespołu Szkół w Radłowie odbyło się spotkanie podsumowujące 10 –lecie działalności szkolnego koła PTTK.

Dyrektor Zespołu  Marek Urbanek przywitał zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją osobą uroczystość szkolną :

Zbigniew Mączka – Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

Anastazja Smagacz – przewodnik beskidzki, członek PTTK

Konrad Rudziński – kierownik ZOSiP

Zbigniew  Marcinkowski – kierownik Miejsko-Gminnej Biblioteki w Radłowie.

Pan Piotr Malec przypomniał krótką historię szkolnego koła oraz  jego najważniejsze sukcesy i osiągnięcia. W ciągu 10 lat uczniowie byli na 60 rajdach, złazach, wycieczkach, a do koła było zapisanych 125 członków.

Pan Burmistrz Zbigniew Mączka pogratulował opiekunom sukcesów i życzył wszystkim dużo radości z obcowania z przyrodą. Przekazał na ręce opiekuna koła pozycje książkową o tematyce górskiej. Ciepłe słowa do uczestników spotkania skierowała Pani Anastazja Smagacz, która wręczyła książkę o zabytkach Tarnowa i dyplom uznania za działalność statutową koła.    Po tych przemówieniach nastąpiło uroczyste wręczenie legitymacji nowym członkom szkolnego koła ( 3 uczniów ze szkoły podstawowej i 7 uczniów z gimnazjum).  Podczas spotkania zaprezentował się szkolny chór i orkiestra, która wykonała trzy utwory o tematyce turystycznej. Miłym akcentem były prezentacje multimedialne, na których pokazano zdjęcia z licznych złazów, wycieczek i rajdów.

PTTK

Zdrowy styl odżywiania

Uczniowie z klasy I a pod okiem wychowawcy p. Ewy Kumięga przygotowali przedstawienie pt. „Pożegnanie Jesieni”. Na część artystyczną składały się wiersze:  J. Brzechwy „Na straganie”, „Pomidor”, D. Gellnerowej „Pani Jesień” oraz piosenka pt. „Jesień w ogrodzie”. Program uświetniły makiety owoców i warzyw oraz dekoracje przygotowane samodzielnie przez uczniów.

Przedstawienie obejrzeli uczniowie klas I-III w ramach propagowania zdrowego stylu odżywiania.

Konkurs profilaktyczny

Kontynuując tematykę prozdrowotną Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia w dniu 3 grudnia 2012 roku przygotował prezentację multimedialną dotyczącą zagadnień Aids i narkomanii. Aids, hiv, to hasła, które budzą zawsze sporo emocji, dlatego ważne jest, aby pewne zagadnienia  i narastające wokół nich mity, wyjaśnić.
Tradycją jest w naszej szkole odbywający sie co roku konkurs plastyczny dotyczący  profilaktyki uzależnień. W tym roku nagrody oraz dyplomy  za najlepszą pracę powędrowały do uczniów klasy Ia: S. Bąka, K. Żurowskiej i K. Szarej. II miejsce zdobyła praca Ł. Rędziny z kl. IIIc, a III miejsce dla S. Papugi z kl. IIb.
Andrzejki

Andrzejki 2012 w Szkole Podstawowej.

Promienny Zamek

22 listopada uczniowie z klas I a, I b, II a i III a wraz z wychowawcami:
p. E. Kumięgą, p. D. Grabską i p. K. Mikuś pojechali na wycieczkę do Zamku Promiennego w Tarnowie.

            Dzieci wspaniale bawiły się korzystając z ciekawych sprzętów sportowych i gier zręcznościowych. Na koniec zostali obdarowani kolorowymi balonikami.

Zadowoleni i uśmiechnięci wrócili do Radłowa.

Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski

21.11.2012r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Deszcza w Miechowicach Wielkich odbył się IX Międzygimnazjalny Konkurs Recytatorski im. Tadeusza Nowaka. Brali w nim udział uczniowie z Zabawy, Szczurowej, Zaborowa, Miechowic Wielkich, Przybyslawic i Radłowa. Każdy uczestnik recytował wiersz poety pochodzącego z małopolski i czytał fragment prozy Tadeusza Nowaka. Jury ocenialo uczestnikow w dwóch kategoriach: recytacja i artystyczne czytanie prozy.
Pierwsze miejsce w kategorii recytacja zajęła uczennica klasy Ia naszego gimnazjum Dominika Kocoń, która zaprezentowala wiersz radłowianina Józefa Trytka pt."Rzecz o wstydzie".
Dominice gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej

Wybory Młodzieżowej Rady Miejskiej w Radłowie

 

                Dnia 15 listopada w Zespołe Szkół w Radłowie odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej, w której uczniom naszego gimnazjum przyznano cztery mandaty. W wyborach startowało 13 kandydatów, z których radnymi zostali :

Magdalena Patla

Radosław Dulian

Jakub Jackowski

Michał Gostek

Dla potrzebujących na wschodzie

Dla potrzebujących na Wschodzie

W ramach projektu „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” uczniowie zbierali środki  czystości i artykuły szkolne dla parafii w Bałcie koło Odessy na Ukrainie.

Był to wyraz solidarności i pomocy charytatywnej dla potrzebujących ze Wschodu.

Z ekologią na Ty - Podsumowanie projektu

 

Projekt „Z ekologią na Ty”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Projekt ,,Z ekologią na Ty"  realizowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Projekt IX, Działanie 9.5. Projektem zostało objętych 60 uczniów szkoły podstawowej  w Radłowie od marca 2012r do 31.X.2012r. Głównym celem projektu było wzmocnienie świadomości ekologicznej i matematycznej a także podniesienie oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu odbywały się zajęcia z matematyki, z ekologii, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe   a także liczne wycieczki edukacyjne. Uczniowie odwiedzili Oczyszczalnie Ścieków  i Ochotniczą Straż Pożarną w Radłowie,  odbyli wycieczkę rowerową po lasach radłowskich i wierzchosławickich, wycieczkę w Pieniny i do Warszawy.  Zajęcia odbywały się  z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, dzięki czemu dzieci w sposób atrakcyjny wzbogacili zasób swojej wiedzy. Przebywając poza domem rodzinnym pokonywali tęsknotę, uczyli się samodzielności, współdziałania w zespole a także zwiedzali piękne zakątki naszej Ojczyzny. Zakończeniem projektu była prezentacja multimedialna, która została zaprezentowana przed całą społecznością szkoły. Cele projektu i wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte.

Opiekunowie: Pani Sabina Irla i Pani  Teresa  Urbanek.

                                                 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Radłów

Zdjęcia

 

Projekt współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Obchody Święta Niepodległości

            11 listopada 1918 r. jest niewątpliwie jedną z najważniejszych, symbolicznych dat w naszej historii. Tego dnia, po 123 latach niewoli, Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapie Europy. Marzenia Polaków o wolnej i niepodległej w końcu się ziściły. Determinacja i wola zwycięstwa połączona  z wysiłkiem militarnym i dyplomatycznym przerodziły się w upragniony sukces.Chcąc uczcić wszystkich obrońców Ojczyzny i oddać hołd poległym w Zespole Szkół w Radłowie odbyła się uroczysta akademia. W murach szkoły gościliśmy władze naszego Miasta z Panem Burmistrzem Zbigniewem Mączką na czele, Zastępcą Burmistrza Panem Wiesławem Armatysem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Piotrem Kaperą. Przybyli  radni Rady Miejskiej w Radłowie, proboszcz radłowskiej parafii - ks. Janusz Maziarka, przedstawiciele Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Tarnowie. Gościliśmy także:

Komendanta Gminnego OSP Pana Ksawerego Stefańczyka, przewodniczącego Zarządu Osiedla w Radłowie Pana Kazimierza Urbanka, Pana Konrada Rudzińskiego - Kierownika ZOSiP Gminy Radłów,   Pana Zbigniewa Marcinkowskiego - dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radłowie oraz przewodniczącego Rady Rodziców Zespołu Szkół w Radłowie Pana Adama Radamskiego.

Uczniowie Szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczyciela j. polskiego Pani Doroty Stono przedstawili montaż słowno - muzyczny mocno osadzony swoją treścią  w naszej lokalnej, radłowskiej historii,  a nawet w jej dziejach legendarnych. Po występie dyrekcja i społecznosć uczniowska nagrodziła tytułami „Przyjaciela Szkoły” i „Orderami Uśmiechu”:  Pułkownika Józef Wójcikowskiego,   Kapitana Zbigniewa  Babiucha i  Porucznika Franciszka Kądzielę. Ostatnim punktem uroczystości było podsumowanie I Gminnego Konkursu Historycznego "I wojna światowa na Ziemi Radłowskiej" zorganizowanego przez dyrekcję Zespołu Szkół w Radłowie – Pana Marka Urbanka  i Pana Piotra Malca. Inicjatorem konkursu był Burmistrz Radłowa Pan Zbigniew Mączka.

Bolesne doświadczenia naszych przodków z czasów Wielkiej Wojny zgłębiali uczniowie  z 4 gimnazjów i 5 szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Wyniki gimnazjalistów:

I miejsce - Martyna Lechowicz (Gimnazjum Radłów)

II miejsce - Wojciech Lechowicz (Gimnazjum Zabawa)

III miejsce - Przemysław Więcek (Gimnazjum Radłów)

Szkoły podstawowe:

I miejsce - Justyna Bajorek (SP Niwka)

II miejsce - Natalia Rojek (SP Radłów)

III miejsce  - Małogorzata Janicka (SP Radłów) i Natalia Dulian (SP Niwka)

Uczniowie wykazali się rzetelną wiedzą i trzeba było organizować dogrywki ustne, aby wyłonić zwycięzców. W przyszłości – zgodnie z zapowiedzią Pana Burmistrza - formuła konkursu ulegnie rozszerzeniu o kategorię dorosłych, a dla uczestników będą przygotowane  atrakcyjne nagrody.

Adres
Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33-130 Radłów

Gimnazjum
tel. 14 6782797
gimnazjum.radlow@op.pl

Szkoła Podstawowa
tel. 146782060
spradlow@op.pl

Przedszkole
tel. 146782242
przedszkoleradlow@onet.pl
Projekty realizowane w szkole
Wymiana międzynarodowa
Szkoła promująca zdrowie
Edukacja regionalna
Śladami przeszłości
Trzymaj formę
Mieć wyobraźnię miłosierdzia
Małopolska moje miejsce na ziemi
Etnolog-Zaloguj się na Ludowo
Radłów - cztery pory roku
EkoSport z Radłowa
Mleko z klasą
Owoce w szkole
Jeżdżę z głową
Z ekologią na Ty
Odblaskowa szkoła
Fauna Radłowa
Już pływam
Kulthurra
National Geographic - Odkrywca
Szkoła w Ruchu
Gwiazdka dla Afryki
Lepsza Szkoła
Małopolska moje miejsce na ziemi SP
Nie pal przy mnie
No promil-no problem
Czytam bo lubię
Tydzień dobrego chleba
Śniadanie daje moc
Wszystkie kolory świata
Młody Obywatel
Listy do Ziemi
Na gruzach wspomnień
Cztery pory roku
Mały Mistrz
Planeta Energii
Książki naszych marzeń
Szafranowe dzieci
Sztuka w terenie
Marzycielska poczta
Pokochaj ciszę
Muzyczna audycja
Zdyscyplinowana klasa
Zajęcia z robotyki
100-lecie Niepodległości
Wzorowa Łazienka
W Gminie Radłów uczymy na 6
Dobre zachowanie
Zielona szkoła
Drabiną do nieba
Nasza misja to tradycja
Szkoła z misją
Termomodernizacja budynku
Poezja lustrem rzeczywistości
Jan Paweł II - człowiek wielu pasji.
Losowa Fotka


Przegląd grup jasełkowych
Wygenerowano w sekund: 0.14 5,168,063 unikalne wizyty